Full Parroquial
Any 25, n. 5: Diumenge IV de durant l'Any
1 de febrer de 2004

URL: http://www.parroquiasarria.net · Tel.: 932 030 907 · A/e: santvicenc@terra.es


 
Diumenge vinent, col·lecta de Man Unides
Dilluns 2 de febrer, festa de la Candelera
Grup d'Oració i Amistat
La festa de santa Eulàlia
Escola de pregària dels dimecres
Despeses de Càritas: quart trimestre de 2003

"La resposta de Maria"
Text llegit dijous passat, festa de Sant Pere Nolasc, a la Basílica de la Mercè, durant l'acte de cloenda de I'Any de la Mercè
 

DIUMENGE VINENT, COL·LECTA DE "MANS UNIDES" 
Es tracta d'una de les col·lectes anyals "fortes". Els fidels hi solen ser especialment generosos. "Mans Unides" és una organització no govemamental catòlica de voluntaris, que des de 1960 lluita contra la fam, la misèria i l'explotació que ofeguen els països del Tercer Món, on milions d'éssers humans ni tan sols tenen cobertes les seves necessitats bàsiques. El Full Dominical de la Diòcesi, en les seves pàgines interiors, conté avui una àmplia informació sobre Mans Unides. També trobareu uns tríptics que expliquen els projectes concrets que assumeixen els arxiprestats de Sarrià-Les Corts i Sant Gervasi. 

DILLUNS, 2 DE FEBRER, FESTA DE LA CANDELERA. Misses: 8.00; 10.00 i 20.15, amb la benedicció de les candeles en comencar. A continuació, es fa l'entrada processional per a la Missa. Aquest dia recordem les persones consagrades, que són veritablement "llàntia que crema" en el si del poble de Déu. La festa també és molt recomanada per a les mares que han donat a llum recentment, les quals són cridades a oferir o presentar al Senyor el fill o la filla que han rebut d'Ell.

GRUP D'ORACIÓ I AMISTAT. La reunió mensual tindrà lloc a la rectoria el proper dimarts, dia 3 de febrer, a les sis de la tarda. Els acompanya Mn. Manel. És obert a tothom. L'evangeli per a comentar serà: Lluc 4,21-30. 

LA FESTA DE SANTA EULÀLIA. Val la pena apuntar-ho ja des d'ara a la vostra agenda. De dijous en vuit, el 12 de febrer, ce1ebrarem solemnement la festa de Santa Eulàia, copatrona de la ciutat i de Sarrià. Com sempre, hi haurà a les 12.00 h la Missa a la Capella del Desert de Sarrià. Al vespre, a les 19.30 h, Missa solemne a la Parròquia, amb la participació del Cor Gregorià de Vilafranca, el qual ens oferirà en acabar una audició de cant gregorià.

ESCOLA DEL PREGÀRIA DELS DIMECRES. Cada dimecres, a les 10.30 h, a la Capella del Santíssim, iniciació a la pregària personal a partir dels textos de la litúrgia del diumenge següent. Dirigeix l'Escola Francesca Gost. 
 

DESPESES DE CÀRITAS: QUART TRIMESTRE DE 2003 

Ingressos 
Donatius: 397,17 
Bústia del temple: 4.455,00
Interessos: 1,72
Total: 4.653,89 

Despeses 
Escoles: 354,00  
Malalts: 47,50 
Queviures: 15,70 
Llar d'àvies: 607,30 
Ajuts: 930,40 
Personal: 689,00 
Bolquers: 574,05 
Telèfon: 148,66 
Total: 3.366,61

Existència a caixa a 30 de desembre de 2003: 3.019 euros.  
 

LA RESPOSTA DE MARIA 
(Aquest text fou llegit dijous passat, festa de Sant Pere Nolasc, a la Basílica de la Mercè, durant I'acte de cloenda de I'Any de la Mercè. 
En aquest acte, que va aplegar una multitud de fidels, es va tenir un record especial per la Rosa Deulofeu, delegada diocesana de Joventut, 
recentment traspassada) 

Ens trobem en aquesta Basílica de la Mare de Déu de la Mercè celebrant la cloenda de l'Any de la Mercè. És aquí que, des de fa uns anys, la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut ha anat celebrat la Vetlla de la Immaculada. Al seu davant ha estat la Rosa, amb tota la seva dedicació i liiurament personal. 

És significatiu que aquest record a la Rosa es faci en aquesta celebració mariana, ja que ella mateixa era un bon model del seguiment de les passes de Maria. Hem seleccionat algunes expressions escrites per la Rosa que parlen de la fe i de la resposta de Maria i les hem agrupat sota el títol: "La resposta de Maria". Escoltant-les ens semblarà veure reflectida la mateixa Rosa; no és que pretenguem centrar-nos en ella, ja que no ho hauria volgut, sinó que ens proposem mostrar com Déu pot fer meravelles en els cors que es deixen treballar per Ell. Aquestes són les seves paraules: 

Creure en Déu és viure , viure a fons, viure lliurats, viure atents, viure agraïts, viure commoguts, viure... fidels a la seva Paraula. 

La fe no és una teoria, ni és un pensament, ni és una normativa... és un do que ens posa en relació amb Déu. Aquesta relació sempre és una crida i una resposta. La Gràcia de Déu demana la nostra resposta.

Maria n'és l'exemple per excel·lència. 

Maria és mare dels creients perquè amb el seu Sí va fer possible l'obra de l'Encarnació. 

Maria és la resposta humana que Déu demana per fer l'obra de la Salvació. 

Maria no va dir sí perquè entengués; va dir sí perquè va escoltar, es va fiar i es va oferir: aquestes tres actituds van fer possible la resposta. 

Maria no va pretendre ser protagonista de res, sinó que va optar per ser deixeble i apòstol del Senyor. 

I en aquest ser per al Senyor, va creure en Ell, es va confiar a Ell; aquesta va ser la seva forca. No és el voluntarisme el que ens fa capaços; és la fe en Déu, la fe en l'acció de Déu. I aquesta acció reposa en els cors oberts, disponibles, atents, humils... La confiança en Déu ens fa apòstols. 

Maria pregava així: "Sóc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules." Vulguem ser per al Senyor. Preguntem-li: "Què vols que faci perquè es compleixin en mi les teves paraules?" I responguem: "Vull ser instrument per al teu pla de salvació." Que, amb Maria, puguem dir al Senyor: 

"La meva ànima magnifica el Senyor, 
el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. 
Des d'ara, totes les generacions em diran benaurada, 
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles." 
Volem ara donar les gràcies a la Rosa, tal com ens deia al Nadal, per tanta estima, per tanta pregària, per tant lliurament a aquesta Església de Barcelona. Ens ha fet i ens fa molt de bé! Només resta donar gràcies al Senyor que ens ha fet el do de la Rosa, algú en qui Ell ha obrat meravelles. Gràcies Senyor. 

[<]

1
© Parròquia de Sarrià, 2004. All rights reserved