URL: http://www.parroquiasarria.net
A/e: santvicenc@parroquiasarria.net
Any 29, núm. 37, Diumenge 14 de setembre de 2008
Solemnitat de l'Exaltació de la Santa Creu


Tristesa davant d'un projecte de llei

Els textos íntegres de les cartes dominicals
Mn. Carles de la Fuente, nou vicari parroquial
La Carta sobre l'oració, de Bruno Forte

TRISTESA DAVANT D'UN PROJECTE DE LLEI. En una carta adreçada a tota la societat, però molt especialment als legisladors catòlics, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, afirma que està molt trist davant l'anunci d'una nova llei de l'avortament per part del Govern espanyol. El nostre cardenal fa una crida atots els diputats i senadors catòlics per tal que no donin suport a aquest projecte de llei, atès que "en el tema de l'avortament la consciència queda greument compromesa en el sentot de fer tot el possible per tal que el dret a la vida sigui efectivament reconegut en la legislació positiva dels Estats". Reprodiïm en la seva integritat la carta del nostre pastor diocesà, signada el passat dimecres 10 de setembre.

Els mateixos dies que el Govern central de l’Estat va anunciar la creació d’una subcomissió parlamentària per estudiar la reforma de la llei de l’avortament, o –com es va precisar aquells mateixos dies- per fer una nova llei de terminis sobre aquesta delicada matèria, visitava el nostre país el cardenal Joseph Levada, prefecte de la Congregació romana per a la doctrina de la fe. Interrogat pels informadors sobre quina impressió li produïa aquesta notícia, el cardenal va respondre que sentia tristesa.

Realment, aquest és també el sentiment amb el que escric aquestes ratlles, un sentiment de molta tristesa.  I la raó és que –com va dir també el cardenal Levada- en aquest cas es toca el dret a la vida i aquest dret no és un tema merament polític, sinó que toca les mateixes arrels del gènere humà. En dir que no és un tema merament polític, també hauríem de dir que no és un tema merament confessional. És coneguda la doctrina catòlica sobre el tema de l’avortament. Aquest és un tema també de civilització, d’ètica social.

Només Déu és amo de la vida. La vida humana té un caràcter sagrat i inviolable, en la qual es reflecteix la inviolabilitat del mateix Creador. Precisament per això, Déu és jutge sever de tota violació del manament “No mataràs”, que és a la base de la convivència social. Déu és el defensor de l’innocent.

Es parla a Espanya d’una xifra que es situa entorn dels cent mil avortaments per any. I els observadors consideren que amb la nova llei –segons les informacions de que es disposa en aquest moment- aquesta xifra podria augmentar i fins i tot duplicar-se. Davant d’aquesta consideració, cal recordar que el grau d’humanització d’una societat es pot mesurar sobre tot pel respecte que manifesta també en les seves lleis a la vida humana i per la manera que té d’acollir-la.

La meva paraula es dirigeix sobretot als legisladors catòlics. Però no exclusivament a ells, perquè –repeteixo- aquest és un greu problema d’humanització i de civilització i que ha d’interessar a tota persona preocupada per la vida humana des del seu inici fins a la mort natural, per la persona i pel reconeixement de la seva dignitat i els seus drets. Els legisladors catòlics, seguint els dictats de la seva consciència, tenen un ampli àmbit d’autonomia en l’aplicació prudencial de les normes de la seva fe a la pràctica política,  quan es tracta de temes que no tenen la gravetat de la qüestió que ara ens ocupa. Però en el tema de l’avortament la consciència dels catòlics queda greument compromesa en el sentit de fer tot el que sigui possible per tal que el dret a la vida sigui efectivament reconegut en la legislació positiva dels Estats.

Com va dir Joan Pau II, “la promoció de la dignitat humana implica sobretot l’afirmació del dret inviolable  a la vida, des de la concepció fins a la mort natural, el primer de tots i la condició per a tots els altres drets de la persona”. I la Constitució espanyola de 1978 proclama que “tots tenen dret a la vida”. 

+ Lluís Martínez Sistach

HORARI DE MISSES. Dissabte vinent, 20 de setembre, es torna a celebrar la missa de les 6 de la tarda. Diumenge vinent, 21 de setembre, es reprendrà la celebració de la missa de les 8.30 h del matí.

ELS TEXTOS ÍNTEGRES DE LES CARTES DOMINICALS. La carta que reproduïm del nostre cardenal, signada el 10 de setembre, n'és el text íntegre. Ho diem perquè La Vanguardia, que acostuma cada diumenge a publicar el text dominical del cardenal Martínez Sistach, des de fa uns mesos no les publica íntegrament sinó abreujades. Potser ningú no se n'ha adonat, però creiem que és convenient que els lectors ho sàpiguen i, si volen conèixer-ne el text íntegre, cal que facin servir el Full Dominical o la web de l'Arquebisbat: www.arqbcn.org

MN CARLES DE LA FUENTE, NOU VICARI PARROQUIAL. El Senyor Cardenal Arquebisbe ha nomenat vicari de la nostra Parròquia Mn. Carlos de la Fuente, de 30 anys i ordenat sacerdot fa menys d'un any. Ve de la Parròquia de Sant Miquel dels Sants, del barri de Gràcia. Mn. Carles, que s'incorporarà la setmana vinent, viurà a la casa rectoral i tindrà plena dedicació a la nostra comunitat. N'estem molt contents!

LA CARTA SOBRE L'ORACIÓ, DE BRUNO FORTE. N'hem fet més còpies en paper, atès que és un text molt sol·licitat i que està ajudant moltes persones a entrar pels camins de la pregària cristiana. En recomanem vivament la lectura. En trobareu el text aquí

TEXTOS DIVERSOS EN RESPOSTA A INICIATIVES LEGISLATIVES RECENTS. Sobre l'avortament i la defensa de la vida en general, a la tauleta del cancell trobareu còpies de diversos textos que poden contribuir a una reflexió seriosa sobre aquests temes. 

INSCRIPCIONS SOBRE LA CATEQUESI D'INFANTS. L'atenció dels pares que desitgin inscriure els seus fills a la nostra Catequesi tindrà lloc a la Rectoria, carrer del Rector Voltà, 5, els dies 29 i 30 de setembre i l'1, 2 i 3 d'octubre, de 5 a 7 de la tarda. Demanem que es faci amb promptitud i que no es deixi per a més endavant, cosa que dificulta la bona marxa de la Catequesi.

CONTRA LES HUMITATS. Demà dilluns s'aixecarà una bastida al presbiteri, per tal d'accedir a la teulada, que està deteriorada i que durant el curs passat, i amb les pluges, ha estat causa de les humitats que han afectat les pintures de Josep Obiols. La mateixa operació es realitzarà després a l'exterior, a la placeta del Roser, per resoldre les humitats que han afectat les pintures del baptisteri.

COBERTA PER A LA PILA BAPTISMAL. L'escultor F. Ruestes i la seva col·laboradora Alexandra Porta han assumit l'encàrrec de dissenyar i realitzar una artística coberta de ferro i vidre per a la nostra pila baptismal. Recordeu que era una simple fullola la que la tapava fins ara. Aquesta dignificació d'un lloc tan rellevant era necessària.

L'APORTACIÓ ECONÒMICA DELS FIDELS. Aviat donarem informació del moviment econòmic dels darrers mesos. El mes d'agost, per causa de les vacances de tants fidels, ens hem situat en números vermells. És bo recordar que habitualment a la nostra Parròquia, llevat de les grans col·lectes, no acostumem a passar la safata i confiem en el sentit de responsabilitat de la feligresia.

ELS GRUPS DE CATEQUESI BÍBLICA. La senyora Montserrat Puig, ànima d'aquests cursos, ens diu que les sessions dels grups A i B començaran el dilluns 13 d'octubre, i el grup C el dimecres següent dia 15. El lloc --la casa rectoral-- i els dies i horaris seran com l'any passat. Enguany es tornarà a l'Antic Testament, estudiant i reflexionant sobre dos llibres: Rut i el Càntic dels càntics.

 

1
© Parròquia de Sarrià, 2008. All rights reserved