ASSÍS Centre d'acollida
Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907
A/e: santvicenc@terra.es
Centre d'Acollida Assís

Una mica d’història
Serveis
Horari
Dóna'ns suport econòmic
Formes de col·laboració 
Contacte

Una mica d’història [<]

El Centre és fruit de la inquietud d’alguns cristians de l’Arxiprestat de Sarrià que el febrer del 1998 manifesten al Consell de Càritas la seva sensibilitat i ganes d’oferir una millor acollida a les persones sense llar que arribaven a les parròquies i comunitats demanant ajut material, un entrepà, aliments i roba. 

Ens sentíem cridats a fer un gest d’apropament i solidaritat cap a aquestes persones i d’aquí va sorgir la iniciativa conjunta de realitzar el projecte d’obrir un Centre d’Acollida per donar una resposta coherent i eficaç a les necessitats detectades.

Un grup assumeix el compromís de tirar endavant aquest projecte. Tot seguit es va constituir l’Associació privada formada per persones procedents de diferents parròquies i comunitats. 

Es necessitava un local i les Germanes Franciscanes Missioneres de la Nativitat de la Mare de Déu (Darderes) ens varen facilitar un espai del mateix edifici on elles resideixen, al carrer dels Tres Reis núm. 5. El Centre d’Acollida obria les portes el dia 25 de març d’enguany, amb el nom d’Assís, pel carisma de Sant Francesc, amic dels pobres i ser el patró de la Comunitat que ens cedia l’espai.

Serveis[<]

– esmorzar compartit 
– dutxa 
– canvi de roba
– domiciliació de correu
– podologia
– tallat de cabell
– orientació social
– tallers d'habilitats

Des de l’obertura del Centre, el nombre de persones que hi vénen ha anat augmentant. Actualment la mitjana diària és d’unes 80, de les quals un 60% provenen de la Península i el 40% restant de països de l’Est i d’Amèrica Central. A alguna d’elles se’ls hi ha pogut facilitar algun tipus de treball.

Horari [<]

De dilluns a dissabte: de 8.30 del matí a 12 del migdia
Diumenges i festius: de 9 del matí a 12 del migdia 

Dóna'ns suport econòmic [<]

– suscrivint-te com a soci 
– amb una aportació al comte corrent de "la Caixa": 2100-0808-17-0200673850

Assís es manté de les aportacions econòmiques que fan diferents persones i institucions mitjançant subscripcions i donatius. 

El treball que genera l’atenció de les persones que vénen al Centre el fan els 40 voluntaris i voluntàries que hi col·laboren, els quals dediquen temps, esforç i habilitats per facilitar els serveis i procurar una acollida que afavoreixi la relació i la confiança. 

Fins ara s’ha pogut atendre tothom que ha vingut, però l’hivern està a prop i és de preveure que quan faci més fred el nombre de persones augmenti, com també les despeses de calefacció, aigua i roba. 

Amb la col·laboració de tots ben segur que podrem sortir endavant. 

Formes de col·laboració [<]

Ofereix-te com a voluntari 

– un matí o una tarda a la setmana 
– en període de vacances
– ocasionalment per a petits serveis

Fes-nos arribar

– aliments per esmorzar
– roba i sabates d'home

Contacte [<]

Assís. Centre d'Acollida
C. Tres Reis, 5
08017 Barcelona
Tel. 932 044 586 
A/e: assis@comb.es

Altres grups:
 • L'Esplai
 • Catequesi
 • Cercles d'estudis
 • Casal del Dr. Tarrés
 • Acció Catòlica
 • Grups d'oració i amistat
 • Contacte
  1
  © Parròquia de Sarrià, 2001. All rights reserved