INICI

“PLENS D’UNA ALEGRIA IMMENSA, SE’N TORNAREN A JERUSALEM”
Exposició / Adoració / Mes de Maria
Unes obres necessàries
Conferènciea de Sant Egidi
Reunió dels coordinadors dels torns d'adoració
Festa del Beat Pere Tarrés
Sortida Pasqual
Centre Parroquial
EL CORATGE DE LES OPCIONS DEFINITIVES

Tornar a LlistatLlistat
Tornar a Pàgina pricipalInici

FULL PARROQUIAL

Any 2010 · nº20

Full Parrquial de Sant Vicenç de Sarrià

“PLENS D’UNA ALEGRIA IMMENSA,
SE’N TORNAREN A JERUSALEM”

Ascensió

Quan el Senyor “s’allunyà d’ells portat amunt cap al cel”, la seva reacció no fou de tristesa ni de dolor, ni d’orfenesa ni de nostàlgia, sinó - com diu Sant Lluc – “després d’haver-lo adorat, tornaren a Jerusalem amb una alegria immensa”. Es tracta del retorn de qui no tem ja la ciutat que ha refusat el seu Mestre i Senyor, la ciutat de Jerusalem que ha vist la traïció de Judes i la negació de Pere, la fugida de quasi tots els deixebles i la violència d’un poder que se sentia amenaçat en la pròpia autoritat.
No, ara els és possible habitar a Jerusalem i en totes les ciutats del món, fins en les més turmentades per la injustícia i la violència, perquè damunt tota ciutat hi ha el mateix cel i tot habitant seu pot alçar el cap i esguardar-lo amb esperança. Jesús roman el Déu amb nosaltres i no ens deixa orfes, no ens abandona a la nostra solitud. La seva és a partir d’ara una nova forma de presència: en la comunitat cristiana, en els seus sagraments, en particular l’Eucaristia, en els homes i dones que, per la seva condició d’ “últims”, esperen de nosaltres “el servei del germà” en el qual Jesús ha volgut fer-se present!

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM ELS DIUMENGES. A les 19:15, mitja hora d’oració i adoració silencioses, pregant per les vocacions. ADORACIÓ EUCARÍSTICA DIÀRIA. Capella del Santíssim: De dilluns a divendres, des de les 10:30 a les 20:00 h. MES DE MARIA: De dilluns a divendres, durant el mes de maig, a la Capella del Santíssim, a les 19:30 h., recitació del Sant Rosari i invocacions del Mes de Maria.

UNES OBRES NECESSÀRIES. Les hem realitzat en la façana del temple que dóna a la Placeta del Roser, on es va haver de muntar una bastida metàl·lica. S’han solucionat filtracions i humitats que afectaven les capelles interiors. S’ha netejat aquesta part tot eliminant herbes i plantes, tapant esquerdes i forats que hi havia i s’han reomplert les juntes de les pedres per evitar futures filtracions. S’han utilitzat morters de cal hidràulica per mantenir l’aspecte original de la façana. Al mateix temps s’ha dut a terme una neteja de les cobertes i dels seus canals d’aigües pluvials; la reparació de filtracions localitzades en diferents punts de les cobertes de la nau central, les naus laterals, el creuer, la torre i el campanar; col•locació de sistemes de protecció per evitar l’entrada de coloms en diferents punts. El cos total d’aquestes obres preveiem que serà d’uns 9.000 €. Confiem que ho tindrem present quan dipositem els nostres donatius en les bústies del temple!

Sant Egidi

CONFERÈNCIA DE SANT EGIDI. Demà dilluns, 17 de maig, a les 20:00 h, a la sala de la planta baixa de la rectoria, sou convidats a la presentació de la pròxima trobada de diàleg interreligiós que tindrà lloc a Barcelona, del 3 al 5 d’octubre, per invitació del nostre Cardenal i segons una iniciativa ja consolidada per part de la Comunitat de Sant Egidi, en l’esperit de la trobada d’Assís que dugué a terme el papa Joan Pau II el 1986!

REUNIÓ DELS COORDINADORS DELS TORNS D’ADORACIÓ. Tindrà lloc dijous vinent, a la sala de juntes de la rectoria, a les 20:00 h. És un bon moment per agrair el servei que estan duent a terme i reflexionar junts sobre com enriquir espiritualment els adoradors.

FESTA DEL BEAT PERE TARRÉS. Atès que aquest any cau en diumenge, l’hem traslladat al dijous 27 de maig, a les 19:30, festa de Jesucrist Summe i Etern Sacerdot. Presidirà l’Eucaristia, Mons. Pere Tena.

SORTIDA PASQUAL. Serà el dissabte 29 de maig. Anirem a visitar el santuari del Sant Dubte, al poble d’Ivorra, entre Cervera i Solsona. Podeu veure els cartells al cancell. Inscripció, en dies despatx a la rectoria i abans o després de les misses. També al Centre Parroquial. Preu: 35 € (inclòs el dinar), nens i nenes amb l’esplai 15 € (cal portar el dinar a part).

CENTRE PARROQUIAL. Dimecres 19, a les 8 del vespre TERTÚLIA: “El diàleg interreligiós”. A càrrec de Mercè Sala, professora del Centre d'Estudis de Tradicions Religioses.

EL CORATGE DE LES OPCIONS DEFINITIVES

Dissabte vinent 22 de maig se celebra a Terrassa “L’Aplec de l’Esperit”, un encontre juvenil que els nostres bisbes convoquen cada tres anys, des que va iniciar-se el 1978. Joves dels nostres grups i associacions hi assistiran, juntament amb tants altres joves. El text que transcrivim és de Benet XVI i els seus destinataris els joves de Torí, ciutat que visità recentment. A la Plaça “San Carlo” els parlà de la “valentia de les opcions definitives”. Pot servir-nos de preparació espiritual!

Aplec de l'Esperit 2010

Fa vint-i-cinc anys, amb ocasió de l’Any Internacional de la Joventut, el venerable i estimat Joan Pau II adreçà una Carta apostòlica als joves del món, centrada en l’encontre de Jesús amb el jove ric del qual ens parla l’Evangeli (21 de març de 1985). Partint precisament d’aquesta pàgina (cf. Mc 10, 17-22; Mt 19, 16-22), que ha sigut també objecte de reflexió en el meu Missatge d’aquest any per a la Jornada mundial de la joventut, vull oferir-vos alguns pensaments que espero us ajudin en el vostre creixement espiritual i en la vostra missió dins de l’Església i en el món.

El jove de l’Evangeli, com sabeu, pregunta a Jesús: “Què haig de fer per a posseir la vida eterna?”. Avui no és fàcil parlar de vida eterna i de realitats eternes, perquè la mentalitat del nostre temps ens diu que no existeix res definitiu: tot canvia i fins i tot molt ràpidament. “Canviar” s’ha convertit en molts casos en la contrasenya, en l’exercici més exaltant de la llibertat, i d’aquesta forma també vosaltres, els joves, tendiu moltes vegades a pensar que és impossible realitzar eleccions definitives, que comprometin tota la vida. Però, ¿és aquesta la forma correcta d’usar la llibertat? ¿És realment cert que per a ser feliços hem d’acontentar-nos amb petites i fugaces alegries momentànies, les quals, una vegada acabades, deixen amargura en el cor? Estimats joves, aquesta no és la veritable llibertat, la felicitat no s’assoleix així. Cada u de nosaltres no ha estat creat per a realitzar eleccions provisionals i revocables, sinó eleccions definitives i irrevocables, que donen sentit ple a l’existència. Ho veiem en la nostra vida: voldríem que tota experiència formosa, que ens omple de felicitat, no s’acabés mai. Déu ens ha creat en vistes al “per sempre”; ha posat en el cor de cada u de nosaltres la llavor d’una vida que realitzi quelcom gran i bell. Tingueu la valentia de fer eleccions definitives i de viure-les amb fidelitat. El Senyor podrà cridar-vos al sacerdoci, a la vida consagrada, a un lliurament particular de vosaltres mateixos: responeu-li amb generositat.

En el diàleg amb el jove que posseïa moltes riqueses, Jesús indica quina és la riquesa més important i més gran de la vida. L’amor. Estimar Déu i estimar els altres amb tot el seu ésser. La paraula amor, com sabeu, es presta a diverses interpretacions i té distints significats: nosaltres necessitem un Mestre, Crist, que ens indiqui el seu sentit més autèntic i més profund, que ens guiï a la font de l’amor i de la vida. Amor és el nom propi de Déu. L’apòstol Sant Joan ens el recorda: “Déu és amor”, i afegeix que “no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell ens ha estimat primer i ha enviat el seu Fill”. I “si Déu ens ha estimat tant, també nosaltres ens hem d’estimar els uns als altres” (1 Jn 4, 8.10.11). En l’encontre amb Crist i en l’amor mutu experimentem en nosaltres la vida mateixa de Déu, que roman en nosaltres amb el seu amor perfecte, total, etern (cf. 1Jn 4,12). Així doncs, no hi ha res més gran per a l’home, ésser mortal i limitat, que participar en la vida d’amor de Déu. Avui vivim en un context cultural que no afavoreix relacions humanes profundes i desinteressades, sinó que, al contrari, indueix sovint a tancar-se en si mateixos, a l’individualisme, a deixar que prevalgui l’egoisme que hi ha en l’home. Però el cor d’un jove per naturalesa és sensible a l’amor vertader. Per això em dirigeixo amb gran confiança a cada u de vosaltres i us dic: no és fàcil fer de la vostra vida quelcom formós i gran; és ardu, però amb Crist tot és possible.

En la mirada de Jesús que –com diu l’Evangeli- contempla al jove amb amor, percebem tot el desig de Déu d’estar amb nosaltres, d’estar prop de nosaltres; Déu desitja el nostre sí, el nostre amor. Sí, estimats joves, Jesús vol ser el vostre amic, el vostre germà en la vida, el mestre que us assenyala el camí a recórrer per assolir la felicitat. Ell us estima pel que sou, amb la vostra fragilitat i debilitat, perquè tocats pel seu amor, pugueu ser transformats. Viviu aquest encontre amb l’amor de Crist en una forta relació personal amb ell; viviu-lo en l’Església, abans que tot en els sagraments. Viviu-lo en l’Eucaristia, en la qual es fa present el seu sacrifici: ell realment lliura el seu Cos i la seva Sang per nosaltres, per a redimir els pecats de la humanitat, per a que arribem a ser una sola cosa amb ell, per a que aprenguem també nosaltres la lògica del lliurar-se. Viviu-lo en la Confessió, en la qual, oferint-nos el seu perdó, Jesús ens acull amb totes les nostres limitacions per a donar-nos un cor nou, capaç d’estimar com ell. Apreneu a tenir familiaritat amb la Paraula de Déu, a meditar-la, especialment en la lectio divina, la lectura espiritual de la Bíblia. Finalment, sapigueu trobar l’amor de Crist en el testimoni de la caritat de l’Església. Torí us ofereix, en la seva història, esplèndids exemples: seguiu-los, vivint concretament la gratuïtat del servei. En la comunitat eclesial tot ha d’estar dirigit a fer que els homes palpin la infinita caritat de Déu.

Estimats amics, l’amor de Crist al jove de l’Evangeli és el mateix que té a cada u de nosaltres. No és un amor confinat en el passat, no és un miratge, no està reservat a uns pocs. Trobareu aquest amor i experimentareu tota la seva fecunditat si cerqueu amb sinceritat i viviu amb compromís la vostra participació en la vida de la comunitat cristiana. Que cada u se senti “part viva” de l’Església, implicat en la tasca d’evangelització, sense por, amb un esperit de sincera harmonia amb els germans en la fe i en comunió amb els pastors, sortint d’una tendència individualista també al viure la vostra fe, per a respirar a ple pulmó la bellesa de formar part del gran mosaic de l’Església de Crist.

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Horari d’estiu: Dissabtes i Vigílies de festa: 18:00 i 20:15. Diumenges: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. Confessions: dies feiners de 8:45 a 10:00 i de 19:45 a 20:00, i un quart d’hora abans de les Celebracions dominicals. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres, de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). Càritas parroquial: (entrant per c/ Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39. Adreces: Rectoria i Despatx parroquial – c/ Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. Tel: 93 203 09 07. Centre Parroquial – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. Web: www.parroquiasarria.net. Email: santvicenc@parroquiasarria.net

INICI

“PLENS D’UNA ALEGRIA IMMENSA, SE’N TORNAREN A JERUSALEM”
Exposició / Adoració / Mes de Maria
Unes obres necessàries
Conferènciea de Sant Egidi
Reunió dels coordinadors dels torns d'adoració
Festa del Beat Pere Tarrés
Sortida Pasqual
Centre Parroquial
EL CORATGE DE LES OPCIONS DEFINITIVES

Tornar a LlistatLlistat
Tornar a Pàgina pricipalInici

FULL PARROQUIAL

Any 2010 · nº20

Amunt
© Parròquia de Sarrià, 2001. All rights reserved