INICI

LA SANTEDAT, VOCACIÓ DE TOTS ELS BATEJATS
Els horaris de misses d'avui i demà
Commemoració dels fidels difunts
Diumenge 7 no se celebrarà cap missa al matí
Vetlla de pregària per la visita de Benet XVI
200 fidels hi participarem com a grup parroquial
LA UNITAT DE L’ESGLÉSIA PELEGRINA AMB L’ESGLÉSIA CELESTIAL

Tornar a LlistatLlistat
Tornar a Pàgina pricipalInici

FULL PARROQUIAL

Any 2010 · nº44

Full Parrquial de Sant Vicenç de Sarrià
Tots Sants

LA SANTEDAT, VOCACIÓ
DE TOTS ELS BATEJATS

En la solemnitat de Tots Sants, que celebrem demà, se’ns recorda que la santedat és la nostra vocació fonamental. La força de la santedat és l’amor, una força que no coneix confins, que no pertany a una o poques àrees geogràfiques, sinó que és universal. El que agermana a tots els benaurats, més enllà d’òbvies diferències, és que tots han estimat Déu amb totes les seves capacitats i en cada moment de la vida, fins en les situacions més difícils. “Benaurats, feliços, els pobres en l’esperit, els afligits, els humils, els qui tenen fam i set de ser justos”. Benaurats –diu encara el Mestre, quan us insultaran, perseguiran, i diran tota mena de calúmnies contra vosaltres per causa meva...”. Sí, benaurats, feliços, per bé que mai ningú en aquest món dirà que és un bé la pobresa, la injustícia, la persecució, la maledicència o la calúmnia. Tot amb tot, si aquestes situacions extremes són il•luminades per la presència de Déu, i viscudes amb fe i amor per Ell, esdevenen font de benaurança, la benaurança de qui sap que el dolor humà ha estat compartit pel Fill de Déu, el qual se l’ha carregat damunt seu per transfigurar-lo i purificar-lo, ensenyant-nos així a guarir totes les ferides del cor humà amb la misericòrdia i les obres de pau i de justícia.

ELS HORARIS DE MISSES D’AVUI I DEMÀ

Diumenge, 31 d’octubre: 8:30; 10;00; 11:30; 13:00 i 20:15.
Totes són misses dominicals i no hi ha missa de vigília de Tots sants.
Dilluns, 1 de novembre: 8:30; 10:00; 11:30; 13:00 i 20:15. L’horari és com un diumenge,
atès que és festa de precepte. A les 12:00, se celebrarà una missa al Cementiri de Sarrià.

DIMARTS, 2 DE NOVEMBRE, COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS. Les misses seran les d’un dia feiner: 8:00; 10:00 i 20:15. El sufragi per tots els difunts completa la Festa de Tots Sants i ens recorda la necessitat que tenim de pregar per ells.

DIUMENGE VINENT, 7 DE NOVEMBRE NO SE CELEBRARÀ CAP MISSA AL MATÍ. Així ho ha disposat el Sr. Cardenal Arquebisbe. El dissabte, 6 de novembre, se celebrarà una missa a les 17:30, a més de la que ja estem celebrant a les 19:15. Diumenge tarda només se celebrarà l’habitual missa de les 20:15 h.

Llantió

VETLLA DE PREGÀRIA PER LA VISITA DE BENET XVI. Aquesta vetlla tindrà lloc a l’església Parroquial, el divendres, 5 de novembre, de 7 a 8 de la tarda. Tots som convidats a preparar-nos espiritualment mitjançant aquesta vetlla i pregar pels fruits espirituals de la visita de Benet XVI. No només la visita del Sant Pare, sinó també la seva preparació, han de convertir-se en una realitat d’ordre eclesial i espiritual. El Papa és aquell que se li ha confiat que vetlli amb amor per l’Església sencera. La seva visita ha de fer que ens examinem sobre com vivim la comunió eclesial.

Sant Vicenç de Sarrià

200 FIDELS HI PARTICIPAREM COM A GRUP PARROQUIAL

Se sortirà, a les 6:30 del matí, amb quatre autocars des de Reina Elisenda. Allí se us lliuraran les acreditacions i el cap de grup us informarà dels detalls. Fora bo que tots els qui anirem a la Sagrada Família com a Grup Parroquial, participéssim a la Vetlla de Pregària, atès que en acabar aprofitarem l’avinentesa per a respondre les preguntes que vulgueu fer-nos. Cal donar les gràcies a Mn. Carles, a la Montserrat Fernández i Maria Lourdes Viso per tot el treball organitzatiu i de gestió que han realitzat.

LA UNITAT DE L’ESGLÉSIA PELEGRINA
AMB L’ESGLÉSIA CELESTIAL

A l’església de Sant Ignasi de Roma, Andrea Pozzo expressà d’una forma bellíssima, en la pintura de la volta, la unitat de l’Església pelegrina i l’Església celestial. En la volta de la nau central s’obre una grandiosa arquitectura barroca envers un cel infinit. Sobre núvols s’eleva Sant Ignasi envers la Santíssima Trinitat. Altres sants de la Companyia se li uneixen; de tots cantons pugen i baixen àngels establint la seva unió amb les representacions dels quatre continents, que tendeixen i es mouen envers aquesta comunitat celestial. Davalla l’Església del cel i s’eleva envers la seva pàtria l’Església pelegrina; però no, ambdues van una a l’encontre de l’altra, i “creixen formant una única Església” a la qual pertanyen tots els seus membres encara que “en grau divers i de diversa manera” (LG 49), ja estiguin pelegrinant a la terra, ja es trobin “essent purificats, una vegada separats d’aquesta vida”, o estiguin ja glorificats en la vida benaurada” (LG 49) (...)

L’Església és allí on és el Crist. ¿No hem de dir, doncs, que està en primer lloc en el cel on es troba el Crist? És el que pensà Sant Pau: “Ja que heu ressuscitat amb Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha Crist assegut a la dreta de Déu” (Col 3,1). “Així, doncs, ens sentim sempre plens de confiança; sabem que, mentre vivim en el cos, vivim com emigrats lluny del Senyor, ja que fem camí per la fe, sense veure-hi. Ens sentim, doncs, plens de confiança, i preferim emigrar del cos i anar a viure amb el Senyor” (2 Co 5, 6-8). “Estic agafat per dos costats: d’una banda, tinc el desig d’anar-me’n i d’estar amb Crist, cosa incomparablement millor” (Fl 1,23). (...) “Ara, doncs, ja no sou estrangers o forasters, sinó ciutadans del poble sant i membres de la família de Déu” (Ef 2,19). “La Jerusalem del cel és lliure, i és la nostra mare”(Ga 4,26). Ser cristià vol dir, per tant, que s’ha plantat la tenda en el cel (Ap 12, 12 i 13,6). Com Crist és el seu cap i ella és el seu cos, l’Església és essencialment celestial. Sant Pau diu: “De fonament, ningú no en pot posar cap altre fora del que està posat, que és Jesucrist” (1 Co 3,11). Si el fonament ja està posat en la terra, sobre ell es construeixen els murs i el pes dels murs empeny cap avall, perquè és avall que està posat el fonament. Però si el fonament està en el cel, som construïts des del el cel, perquè som construïts espiritualment; el nostre fonament es troba allà dalt. Apressem-nos, doncs, a anar envers on hem estat construïts.

Aquesta magnífica visió de l’Església no és cap subterfugi per donar l’espatlla a les urgències i a les vicissituds dels quotidians compromisos en aquest món. Només si es contempla des de la fe la naturalesa “celestial” de l’Església, es descobreix el sentit del seu estat terrenal com a Església pelegrinant. I perquè ella té el seu origen en la vida de Déu mateix, en la unitat de la Santíssima Trinitat, per això és l’Església “abans que tot una realitat del cel fundada en el temps” (H. De Lubac).

Andrea Pozzo

Ella és així, perquè no pot ser altra cosa distinta d’allò que Déu té previst per a aquest món, d’acord amb les famoses paraules de Climent d’Alexandria: “Atès que la seva voluntat és acció i aquesta s’anomena “món”, així també el seu desig és la salvació de l’home, i això s’anomena “Església”. En aquesta visió universal es troba l’últim sentit de la “comunitat dels sants”, que nosaltres confessem en el Credo.

Nicetas de Remesiana, un pare antic de l’Església, va expressar tot això de forma meravellosa: “Segons la confessió de fe en la Santíssima Trinitat, manifestes que tu creus en la santa Església catòlica. ¿I què és l’Església sinó la unió de tots els sants? Des del començament del món formen una única Església els patriarques, els profetes, els màrtirs i tots els justos..., doncs tots ells constitueixen –santificats per una mateixa i idèntica fe i per una mateixa vida, i senyalats amb el signe d’un mateix i idèntic esperit- un mateix i idèntic cos. Crist és considerat com el cap d’aquest cos, com està escrit (...) Creu, doncs, que tu en aquesta única Església has d’assolir la comunitat dels sants. Has de saber que l’Església catòlica és una, erigida per tota la superfície de la terra; tu has de mantenir-te decididament en aquesta comunitat”.

Abans ens hem preguntat si en la pintura de la volta d’Andrea Pozzo és l’Església del cel la qui davalla o si és l’Església pelegrina de la terra la qui s’eleva. Ara podem dir: És la mateixa i única Església la del cel i de la terra, però com aquesta única Església té la seva veritable pàtria en el cel, essencialment és “la ciutat santa, la nova Jerusalem, que baixa des del cel” (Ap 21,2) (...) L’Església és el poble de Déu en peregrinació i la seva meta és la Jerusalem celestial. Només quan considerem l’Església terrena-celestial en la seva existència transitòria, haurem aconseguit una visió de l’Església “total”.

Christoph Schönborn, cardenal-arquebisbe de Viena
“De la muerte a la Vida”, Edicep, 2000, pp. 56-63


Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies de festa, amb servei de guarderia pels petits: 19:15. Diumenges: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. Confessions: dies feiners de 8:45 a 10:00 i de 19:45 a 20:00, i un quart d’hora abans de les Celebracions dominicals. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres, de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). Càritas parroquial: (entrant per c/ Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39. Adreces: Rectoria i Despatx parroquial – c/ Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. Tel: 93 203 09 07. Centre Parroquial – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. Web: www.parroquiasarria.net. Email: santvicenc@parroquiasarria.net

INICI

LA SANTEDAT, VOCACIÓ DE TOTS ELS BATEJATS
Els horaris de misses d'avui i demà
Commemoració dels fidels difunts
Diumenge 7 no se celebrarà cap missa al matí
Vetlla de pregària per la visita de Benet XVI
200 fidels hi participarem com a grup parroquial
LA UNITAT DE L’ESGLÉSIA PELEGRINA AMB L’ESGLÉSIA CELESTIAL

Tornar a LlistatLlistat
Tornar a Pàgina pricipalInici

FULL PARROQUIAL

Any 2010 · nº44

Amunt
© Parròquia de Sarrià, 2001. All rights reserved