Carta de Joan Pau als sacerdots
per al Dijous Sant de l'any 2001

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907
A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

Estimadíssims germans en el sacerdoci,

1. En el dia en què el Senyor va fer a l'Església el do de l'Eucaristia i amb ella va instituir el nostre sacerdoci, no em puc estar d'adreçar-vos —com ja és tradició— unes paraules que volen ser d'amistat i, fins i tot, d'intimitat, en el desig de compartir amb vosaltres l'agraïment i la lloança.

Lauda Sion, Salvatorem, lauda ducem et pastorem, in hymnis et canticis! És veritablement gran el misteri del qual hem estat fets ministres. Misteri d'un amor sense límits, ja que «després d'haver estimat els seus que eren al món, els va estimar fins al final» (Gv 13, 1); misteri d'unitat que, de les fonts de la vida trinitària, es vessa sobre nosaltres per fer-nos «un» en el do de l'Esperit (cfr Gv 17); misteri de la divina diakonia que porta el Verb fet carn a rentar els peus de la seva criatura, indicant en el servei la via mestra de tota relació autèntica entre els homes: «Com jo ho he fet, feu-ho també vosaltres...» (cfr Gv 13, 15).

D'aquest gran misteri, nosaltres n'hem estat fets, a títol especial, testimonis i ministres.

2. Aquest Dijous Sant és el primer després del Gran Jubileu. L'experiència que n'hem fet amb les nostres comunitats, en la celebració especial de la misericòrdia, dos mil anys després del naixement de Jesús, esdevé ara l'empenta per un nou camí. Duc in altum! El Senyor ens invita a reprendre el llarg camí, fiant-nos de la seva paraula. Fem tresor de l'experiència jubilar i prosseguim en l'empeny de testimoniatge de l'Evangeli amb l'entusiasme que suscita en nosaltres la contemplació del rostre de Crist!

Com ja he destacat a la carta apostòlica Novo millennio ineunte, cal tornar a Ell per obrir-nos en Ell, amb els gemits «inexpressables» de l'Esperit (cfr Rm 8, 26), a l'abraç del Pare: «Abbà, Pare! » (Gal 4, 6). Cal tornar a Ell per redescobrir la deu i la lògica profunda de la nostra fraternitat: «Com jo us he estimat, així estimeu-vos els uns als altres» (Gv 13, 34).

3. Desitjo avui expressar a cadascú de vosaltres el meu agraïment per tot el que heu fet durant l'Any Jubilar, a fi que el poble que ha estat confiat  a la vostra cura percebés de forma més intensa la presència salvífica del Senyor ressuscitat. Penso també, en aquest moment, en la labor que dueu a terme cada dia, una labor sovint amagada, que tot i no sortir a la llum pública, fa avançar el Regne de Déu en les consciències. Us manifesto la meva admiració per aquest ministeri discret, tenaç, creatiu, si bé a vegades es veu banyat per les llàgrimes de l'ànima que només Déu veu i «recull al seu bot» (cfr Sal 56, 9). Ministeri que és més digne d'estima com més és posat a prova per les resistències d'un ambient àmpliament secularitzat, que exposa l'acció del sacerdot a la insídia de la fatiga i  del descoratjament. Vosaltres ho sabeu bé: aquest compromís quotidià és preciós als ulls de Déu.

Al mateix temps, desitjo fer-me veu de Crist, que ens crida a desenvolupar cada dia més la nostra relació amb ell. «Estic aquí, a la porta i truco» (Ap 3, 20). Com a anunciadors de Crist, per damunt de tot som invitats a viure en la seva intimitat: no podem donar als altres allò que nosaltres mateixos no tenim! Hi ha un set de Crist que, malgrat tantes aparences contràries, aflora també a la societat contemporània, emergeix entre les incoherències de noves formes d'espiritualitat, es perfila àdhuc quan, sobre grans conflictes ètics, el testimoniatge de l'Església esdevé signe de contradicció. Aquesta set de Crist —conscient o no— no es pot sadollar amb paraules buides. Només els testimonis autèntics poden irradiar creïblement la paraula que salva.

4. A la carta apostòlica Novo millennio ineunte he dit que la vertadera herència del Gran Jubileu és l'experiència d'un trobament amb Crist més intens. Entre tants aspectes d'aquest trobament, em plau escollir avui, per a aquesta reflexió, el de la reconciliació sagramental: és un aspecte, a més, que ha estat al centre de l'Any Jubilar, també perquè està relacionat íntimament amb el do de la indulgència.

Estic segur que també vosaltres n'heu fet experiència en les esglésies locals. Aquí a Roma, l'afluència notable de persones al sagrament de la misericòrdia ha estat certament un dels fenòmens més vistosos del Jubileu. Fins i tot observadors laics n'han quedat impressionats. Els confessionaris de Sant Pere, com els de les altres basíliques, han estat «assaltats» pels pelegrins, sovint obligats a fer llargues cues, en l'espera pacient del seu torn. A més, ha estat particularment significatiu l'interès mostrat per aquest sagrament per part dels joves en l'esplèndida setmana del seu Jubileu.

5. Vosaltres sabeu ben bé que, als darrers decennis, aquest sagrament ha registrat, per més d'un motiu, una certa crisi. Per tal de fer-hi front, ja el 1984 es va celebrar un Sínode, les conclusions del qual van motivar a l'exhortació apostòlica postsinodal Reconciliatio et paenitentia.

Seria ingenu pensar que la mera intensificació de la pràctica del sagrament del perdó en l'Any Jubilar sigui la prova d'una inversió de tendència que s'ha produït ara. Ha estat, però, un senyal encoratjador. Això ens empeny a reconèixer que les exigències profundes de l'ànima humana, a les quals dóna resposta el designi salvífic de Déu, no les poden suprimir crisis temporals. Convé recollir com una indicació de l'Altíssim aquest senyal jubilar i fer-ne motiu d'una nova audàcia per tornar a proposar el sentit i la pràctica d'aquest sagrament.

6. Però no és tant sobre la problemàtica pastoral que vull reflexionar. El Dijous Sant, jornada especial de la nostra vocació, ens crida  a reflexionar especialment sobre el nostre «ésser», i  particularment sobre el nostre camí de santedat. És d'aquí que prové l'impuls apostòlic.

Doncs, bé, contemplant Crist a l'últim Sopar, el seu fer-se «pa llescat» per nosaltres, el seu agenollar-se en servei humil als peus dels apòstols, com no hem de copsar, junt amb Pere, el mateix sentiment d'indignitat davant la grandesa del do rebut? «No em rentaràs mai els peus!» (Gv 13, 8). S'equivocava, Pere, en rebutjar el gest de Crist. Però tenia raó a sentir-se'n indigne. És important, en aquesta jornada per excel·lència de l'amor, que nosaltres sentim la gràcia del sacerdoci com una sobreabundància de misericòrdia.

Misericòrdia és l'absoluta gratuïtat amb què Déu ens ha escollit: «No sou vosaltres els qui m'heu escollit a mi, sóc jo que us he escollit a vosaltres.» (Gv 15, 16).

Misericòrdia és la condescendència amb què ens crida a obrar com els seus representants, malgrat saber-nos pecadors.

Misericòrdia és el perdó que Ell mai no refusa, com no el va refusar a Pere després que el renegués. També és vàlid per a nosaltres l'asserció segons la qual  hi ha «més joia al cel per un pecador convertit, que per noranta-nou justos que no tinguin necessitat de conversió.» (Lc 15, 7).

7. Redescobrim, doncs, la nostra vocació com a «misteri de misericòrdia». A l'Evangeli trobem que és pròpiament aquesta l'actitud espiritual amb què Pere rep el seu ministeri especial. El seu cas és paradigmàtic per a tots aquells que han rebut la comanda apostòlica, en els diversos graus del sagrament de l'Ordre.

El pensament ens porta a l'escena de la pesca miraculosa, tal com és descrita a l'Evangeli de Lluc (5, 1-11). A Pere Jesús li demana un acte de fe en la seva paraula quan l'invita a anar mar endins a pescar. Una demanda humanament desconcertant: com creure'l, després d'una nit d'insomni i esgotament, en què no han deixat de tirar les xarxes sense cap resultat? Però tornar-ho a intentar «segons la paraula de Jesús» ho canvia tot. Els peixos acuden en una quantitat tal que trenquen les xarxes. La Paraula desvela la seva potència. En sorgeix l'estupor, però alhora el temor i la preocupació, com quan som colpits de sobte per un raig intens de llum, que evidencia tota la nostra limitació. Pere exclama: «Senyor, allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador» (Lc 5, 8). Però encara no ha acabat de pronunciar la seva confessió, que la misericòrdia del Mestre esdevé per a ell l'inici de vida nova: «No temis; d'ara endavant seràs pescador d'homes» (ivi, 5, 10). El «pescador» esdevé ministre de misericòrdia. De pescador de peixos, a «pescador d'homes»!

8. Misteri gran, estimats sacerdots: Crist no ha tingut por d'escollir els seus ministres entre els pescadors. No és aquesta la nostra experiència? També li tocarà a Pere de prendre'n una consciència més viva en el diàleg punyent amb Jesús, després de la resurrecció. Abans de conferir-li el mandat pastoral, el Mestre li fa la pregunta enutjosa: «Simó de Joan, m'estimes tu més que aquests? » (Gv 21, 15). L'interpel·lat és aquell que alguns dies abans l'havia renegat tres vegades. Es comprèn ben bé el to humil de la seva resposta: «Senyor, tu ho saps tot; tu saps que t'estimo » (ivi, v. 17). És sobre la base d'aquest amor expert de la pròpia fragilitat, un amor ansiós per tal com és confessat amb confiança, que Pere rep el ministeri: «Pastura els meus anyells», «pastura les meves ovelles» (ivi, vv. 15.16.17). És sobre la base d'aquest amor, corroborat pel foc de la Pentecosta, que Pere podrà acomplir el ministeri rebut.

9. I no és des d'una experiència de misericòrdia que neix també la vocació de Pau? Ningú com ell ha sentit la gratuïtat de la tria de Crist. El seu passat de perseguidor acarnissat de l'Església li abrusarà sempre l'ànima: « Jo sóc de fet el més petit dels apòstols, i no sóc digne ni de ser anomenat apòstol, perquè he perseguit l'Església de Déu.» (1 Cor 15, 9). I malgrat aquesta memòria, lluny de deprimir-se el seu entusiasme, li donarà ales. Quant més s'ha estat envoltat per la misericòrdia, tant més se sent la necessitat de testimoniar-la i d'irradiar-la. La «veu» que l'acaça al camí de Damasc, el porta al cor de l'Evangeli i l'hi fa descobrir com a amor misericordiós del Pare que en Crist reconcilia a ell el món. Sobre aquesta base Pau comprendrà també el servei apostòlic com a ministeri de reconciliació: «Tot això ve de Déu, que ens ha reconciliat amb ell mitjançant Crist i ens ha confiat a nosaltres el ministeri de la reconciliació. Ha estat Déu de fet qui ha reconciliat a ell el món en Crist, no imputant als homes les culpes d'ells i confiant-nos a nosaltres la paraula de la reconciliació.» (2 Cor 5, 18-19).

10. Els testimoniatges de Pere i Pau, estimats sacerdot, contenen indicacions precioses per a nosaltres. Aquests ens inviten a viure amb sentit d'infinita gratitud el do del ministeri: res no ens hem merescut nosaltres, tot és gràcia! L'experiència dels dos apòstols ens porta, al mateix temps, a abandonar-nos a la misericòrdia de Déu, per lliurar-li amb penediment sincer les nostres fragilitats, i reprendre amb la seva gràcia el nostre camí de santedat. A la Novo millennio ineunte he assenyalat el compromís de la santedat com el primer punt d'una sàvia «programació» pastoral. És un compromís fonamental de tots els creients, i encara més ho ha de ser per a nosaltres (cfr nn. 30-31)!

A aquest efecte, és important que redescobrim el sagrament de la Reconciliació com a instrument fonamental de la nostra santificació. Acostar-se a un germà sacerdot, per demanar-li aquella absolució que tantes vegades nosaltres mateixos donem als nostres fidels, ens fa viure la gran i consoladora veritat de ser, àdhuc abans que ministres, membres d'un sol poble, un poble de «salvats». Allò que Agustí deia del seu deure episcopal, val també per al servei presbiteral: «Si m'espanta ser per a vosaltres, em consola ser amb vosaltres. Per a vosaltres sóc bisbe, amb vosaltres sóc cristià... Aquell és el nom d'un perill, aquest de la salvació» (Discorsi, 340, 1). És bonic poder confessar els nostres pecats i sentir com un bàlsam la paraula que ens inunda de misericòrdia i ens retorna al camí. Només qui ha sentit la tendresa de l'abraç del Pare, que l'Evangeli descriu a la paràbola del fill pròdig —«se li llançà al coll i el va besar» (Lc 15, 20)— pot transmetre als altres el mateix calor, quan de destinatari del perdó se'n fa ministre.

11. Demanem, doncs, a Crist, en aquest dia sant, que ens ajudi a redescobrir plenament, per nosaltres mateixos, la bellesa d'aquest sagrament. No va ser Jesús mateix qui va ajudar Pere en aquesta descoberta? «Si no et rento, no tindràs part amb mi» (Gv 13, 8). Certament Jesús no es referia aquí directament al sagrament de la Reconciliació, però d'alguna manera l'evocava, al·ludint a aquell procés de purificació que la seva mort redemptora realitzaria i l'economia sagramental aplicada als individus en el transcurs dels segles.

Recorreguem assíduament, estimats sacerdots, a aquest sagrament, perquè el Senyor ens pugui purificar constantment el cor i ens faci menys indignes del misteri que celebrem. Cridats a representar el rostre del Bon Pastor, i per tant a tenir el mateix cor que Crist, més que els altres hem de fer nostra la invocació intensa del psalmista: «Creeu en mi, o Déu, un cor ben pur, renoveu en mi un esperit ferm» (Sal 51, 12). El sagrament de la Reconciliació, irrenunciable per a tota existència cristiana, es posa també com a sosteniment, orientació i medicina de la vida sacerdotal.

12. El sacerdot que fa plenament l'experiència joiosa de la reconciliació sacramental després troba del tot natural repetir als germans les paraules de Pau: «Nosaltres fem, doncs, d'ambaixadors de Crist, com si Déu exhortés per mitjà nostre. Us supliquem en nom de Crist: deixeu-vos reconciliar amb Déu.» (2 Cor 5, 20).

Si la crisi del sacrament de la Reconciliació, a què m'he referit abans, depèn de molts factors —des de l'esmorteïment del sentit del pecat fins a l'escassa percepció de l'economia sacramental amb què Déu ens salva— potser hem de reconèixer que a vegades pot haver jugat en detriment del sagrament també un cert afebliment del nostre entusiasme o de la nostra disponibilitat en l'exercici d'aquest ministeri exigent i delicat.

Convé, doncs, més que mai fer-lo redescobrir al Poble de Déu. És necessari dir amb fermesa i convicció que el sagrament de la Penitència és la via ordinària per obtenir el perdó i la remissió dels pecats greus comesos després del Baptisme. És necessari celebrar el sagrament de la manera millor, en les formes litúrgicament previstes, perquè aquest conservi la seva plena fisonomia de celebració de la divina Misericòrdia.

13. Per restituir-nos la confiança en la possibilitat de represa d'aquest sagrament hi ha no tan sols l'aparició, àdhuc enmig de tantes contradiccions, d'una nova urgència d'espiritualitat en molts àmbits socials, sinó també la viva necessitat de trobament interpersonal, que es va afermant en moltes persones com a reacció a una societat anònima i massificadora, que sovint condemna a l'aïllament interior fins i tot quan ens envolta d'un vòrtex de relacions funcionals. Certament, la confessió sagramental no s'ha de confondre amb una pràctica de sosteniment humà o de teràpia psicològica. Tanmateix no s'ha de minusvalorar el fet que, viscut correctament, el sagrament de la Reconciliació acompleix segurament també un rol  «humanitzador», que s'ajusta bé al seu valor primari de reconciliació amb Déu i l'Església.

És important també, sobre aquest aspecte, que el ministre de la reconciliació acompleixi bé el seu deure. La seva capacitat d'acolliment, d'escolta, de diàleg, la seva disponibilitat mai desmentida, són elements essencials perquè el ministeri de la reconciliació es pugui manifestar en tot el seu valor. L'anunci fidel, mai reticent, de les exigències radicals de la paraula de Déu ha d'anar sempre acompanyat d'una gran comprensió i delicadesa, a imitació de l'estil de Jesús envers els pecadors.

14. Convé també donar la importància necessària a la configuració litúrgica del sagrament. El sagrament és a l'interior de la lògica de comunió que caracteritza l'Església. El pecat mateix no es comprèn fins al fons si s'entén tan sols de forma «privatista», oblidant que toca inevitablement a tota la comunitat i en fa abaixar el nivell de santedat. Amb més raó expressa un misteri de solidaritat sobrenatural l'oferta del perdó, la lògica sagramental del qual es fonamenta en la unió profunda que subsisteix entre Crist cap i els seus membres.

Fer redescobrir aquest aspecte «comunitari» del sagrament, també per mitjà de litúrgies penitencials comunitàries que concloguin amb la confessió i l'absolució individuals és de gran importància, perquè permet als fidels de percebre millor la doble dimensió de la reconciliació i l'empeny més a viure el propi camí penitencial en tota la seva riquesa regeneradora.

15. Resta encara el problema fonamental d'una catequesi sobre el sentit moral i sobre el pecat, que faci prendre una consciència més clara de les exigències evangèliques en la seva radicalitat. Hi ha, però, una tendència minimalista, que impedeix que el sagrament porti tots els fruits esperables. Per a molts fidels, la percepció del pecat no és mesurada sobre l'Evangeli, sinó sobre els «llocs comuns», sobre la «normalitat» sociològica, que fa pensar que no som particularment responsables de coses que «fan tots», sobretot si són civilment legalitzades.

L'evangelització del tercer mil·lenni ha de comptar amb urgència d'una presentació viva, completa, exigent del missatge evangèlic. El cristianisme que hem de vetllar no es pot reduir a un mediocre compromís d'honestedat segons criteris sociològics, sinó que ha de ser  un tendir veritable cap a la santedat. Hem de rellegir amb entusiasme renovat el capítol V° de la Lumen gentium, que tracta de la vocació universal a la santedat. Ser cristià significa rebre un «do» de gràcia santificant, que no pot sinó traduir-se en «compromís» de correspondència personal en la vida de cada dia. No és per casualitat que en aquests anys he cercat de promoure a un nivell més alt el reconeixement de la santedat, en tots els àmbits en què aquesta s'ha  manifestat, perquè a tots els cristians els puguin ser oferts múltiples models de santedat, i que tots recordin que estan cridats personalment a aquesta fita.

16. Anem cap endavant, estimats germans sacerdots, en la joia del nostre ministeri, sabent que tenim al costat nostre Aquell que ens ha cridat i que mai no ens abandona. Que la certesa de la seva presència ens sostingui i ens consoli.

En ocasió del Dijous Sant sentim encara més viva aquesta presència seva, en posar-nos en contemplació commoguda de l'hora en la qual Jesús, al Cenacle, es va donar a si mateix en el signe del pa i del vi, anticipant sagramentalment el sacrifici de la Creu. L'any passat us vaig escriure a vosaltres justament des del Cenacle , en ocasió de la meva visita a Terra Santa. Com no recordar aquell moment emocionant? El revisc ara, no sense tristesa per la situació tan sofrent en què continua estant la terra de Crist.

La nostra cita espiritual per al Dijous Sant encara és allà, al Cenacle, mentre a l'entorn dels bisbes, a les catedrals de tot el món, vivim el mister del Cos i de la Sang de Crist i fem grata memòria dels orígens del nostre sacerdoci.

En la joia del do immens que hem rebut junts, us abraço a tots i us beneeixo.

El Vaticà, 25 de març, quart Diumenge de Quaresma, de l'any 2001, vint-i-tresè de Pontificat.

JOAN PAU II

1
© Parròquia de Sarrià, 2001. All rights reserved