XV JORNADA MUNDIAL DE LA JOVENTUT, ROMA 2000
Vetlla d'oració
Discurs del Sant Pare Joan Pau II

Tor Vergata, 19 d'agost de 2000
URL: http://www.parroquiasarria.net · A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

Roma 2000

 


1. “I vosaltres, qui dieu que sóc jo?” (Mt 16,15).

Benvolguts joves, amb gran alegria em reuneixo novament amb vosaltres, en ocasió d’aquesta vetlla d’oració, durant la qual ens volem disposar junts a escoltar Crist, que sentim present entre nosaltres. És Ell qui ens parla.

“I vosaltres, qui dieu que sóc jo?” Jesús planteja aquesta pregunta als seus deixebles a la regió de Cesarea de Filip. Simó Pere contesta: “Tu ets el Crist, el Fill de Déu viu” (Mt 16,16). Al seu torn, el Mestre li adreça aquestes paraules sorprenents: “Feliç tu, Simó, fill de Jonàs, perquè això no t’ho ha revelat la carn ni la sang, sinó el meu Pare que està al cel” (Mt 16,17). 

Quin és el significat d’aquest diàleg? Per què Jesús vol escoltar allò que els homes pensen d’Ell? Per què vol saber el que els seus deixebles pensen d’Ell? 

Jesús vol que els deixebles s’adonin d’allò que és amagat a les seves ments i als seus cors i que expressin la seva convicció. Al mateix temps, però, sap que el judici que en faran no serà tan sols d’ells, perquè en aquest judici es revelarà el que Déu ha vessat als seus cors per la gràcia de la fe. 

Aquest esdeveniment a la regió de Cesarea de Filip ens introdueix, d’alguna manera, en el “laboratori de la fe”. Llavors es desvela el misteri de l’inici i de la maduració de la fe. En primer lloc, hi ha la gràcia de la revelació: un íntim i inexpressable donar-se de Déu a l’home; després ve la crida a donar una resposta i, finalment, la resposta de l’home, resposta que des d’aquell moment vindrà a donar sentit i forma a tota la seva vida. 

Heus aquí el que és la fe. És la resposta a la paraula del Déu viu per part de l’home racional i lliure. Les preguntes que Crist planteja, les respostes dels apòstols i la de Simó Pere són com una prova de la maduresa de la fe dels qui estan més a prop de Crist. 

2. El diàleg a Cesarea de Filip va tenir lloc en el temps prepasqual, és a dir, abans de la passió i resurrecció de Crist. Convindria recordar també un altre esdeveniment durant el qual Crist, ja ressuscitat, va provar la maduresa de la fe dels seus apòstols. Es tracta de la trobada amb l’apòstol Tomàs.

Era l’únic absent quan, després de la resurrecció, Crist va anar per primera vegada al Cenacle.

Quan els altres deixebles li van dir que havien vist el Senyor ell no ho va voler creure. Deia: “Si no veig a les seves mans el senyal dels claus i no fico el dit al forat dels claus i no poso la mà al seu costat, no ho creuré” (Jn 20,25). Vuit dies més tard, els deixebles estaven novament reunits i Tomàs es trobava amb ells. Estant les portes tancades, Jesús va entrar, va saludar els apòstols amb aquestes paraules: “Pau a vosaltres” (Jn 20,26) i tot seguit es va adreçar a Tomàs: “Acosta aquí el dit i mira’m les mans; porta la mà i fica-la al meu costat, i no siguis incrèdul sinó creient” (Jn 20,27). Tomàs li va contestar: “Senyor meu i Déu meu” (Jn 20,28). 

També el Cenacle de Jerusalem va ser per als apòstols una espècie de “laboratori de la fe”. En cert sentit, el que allí va succeir amb Tomàs va més enllà del que va passar a la regió de Cesarea de Filip. Al Cenacle ens trobem davant d’una dialèctica de la fe i de la incredulitat més radical i, al mateix temps, davant d’una confessió encara més profunda de la veritat sobre Crist.

Veritablement no era fàcil creure que estigués viu Aquell que tres dies abans havia estat dipositat al sepulcre. 
El diví Mestre havia anunciat diverses vegades que ressuscitaria d’entre els morts i també havia donat proves de ser el Senyor de la vida. Tanmateix, l’experiència de la seva mort havia estat tan forta que tots necessitaven un trobament directe amb Ell per creure en la seva resurrecció: els apòstols al Cenacle, els deixebles en el camí d’Emaús, les dones pietoses al costat del sepulcre... També Tomàs ho necessitava. Quan la seva incredulitat es va acarar amb l’experiència directa de la presència de Crist, l’apòstol que havia dubtat va pronunciar aquelles paraules amb les quals s’expressa el nucli més íntim de la fe: Si és així, si Tu veritablement estàs viu encara que et van matar, això vol dir que ets el “meu Déu i Senyor”. 

Amb el cas de Tomàs el “laboratori de la fe” s’ha enriquit amb un nou element. La revelació divina, la pregunta de Crist i la resposta de l’home s’han completat amb el trobament personal del deixeble amb Crist viu, amb el Ressuscitat. Aquest trobament passa a ser l’inici d’una nova relació entre l’home i Crist, una relació en la qual l’home reconeix existencialment que Crist és Déu i Senyor; no tan sols Déu i Senyor del món i de la humanitat, sinó Déu i Senyor d’aquesta existència humana meva concreta. Un dia Sant Pau escriurà: “A prop teu hi ha la paraula: en la teva boca i en el teu cor, és a dir, la paraula de la fe que nosaltres proclamem. Perquè si confesses amb la teva boca que Jesús és Senyor i creus en el teu cor que Déu el va ressuscitar d’entre els morts, estaràs salvat” (Rm 10,8-9). 

3. En les lectures de la litúrgia d’avui estan descrits els elements de què es compon aquest “laboratori de la fe”, del qual els apòstols en surten com a homes plenament conscients de la veritat que Déu havia revelat en Jesucrist, veritat que hauria modelat la seva vida personal i la de l’Església en el curs de la història. 
Aquest encontre romà, estimats joves, és també una espècie de “laboratori de la fe” per a vosaltres, deixebles d’avui, per als qui confessem Crist al llindar del tercer mil·lenni. 

Cada un de vosaltres pot trobar en si mateix la dialèctica de preguntes i respostes que hem assenyalat anteriorment. Cadascú pot analitzar les seves pròpies dificultats per creure i fins i tot sentir la temptació de la incredulitat. Al mateix temps, però, també pot experimentar una progressiva maduració de la convicció conscient de la pròpia adhesió de fe.

En efecte, en aquest admirable laboratori de l’esperit humà, el laboratori de la fe, es troben sempre mútuament Déu i l’home. Crist ressuscitat entra en el cenacle de la nostra vida i permet a cadascú d’experimentar la seva presència i confessar: Tu, Crist, ets “el meu Déu i Senyor”. 

Crist va dir a Tomàs: “Per què m’has vist has cregut. Feliços els qui no han vist i han cregut” (Jn 20,29). Tot ésser humà té al seu interior alguna cosa de l’apòstol Tomàs. És temptat per la incredulitat i es planteja les preguntes fonamentals: És veritat que Déu existeix? És veritat que el món ha estat creat per Ell? És veritat que el Fill de Déu s’ha fet home, ha mort i ha ressuscitat? La resposta sorgeix juntament amb l’experiència que la persona fa de la seva divina presència. Cal obrir els ulls i el cor a la llum de l’Esperit Sant. Llavors a cadascú li parlaran les ferides obertes de Crist ressuscitat: “Perquè m’has vist has cregut. Feliços els qui no han vist i han cregut.” 

4. Estimats amics, també avui creure en Jesús, seguir Jesús seguint les petjades de Pere, de Tomàs, dels primers apòstols i testimonis, comporta una opció per Ell i, no poques vegades, és com un nou martiri: el martiri de qui, avui com ahir, és cridat a anar contra corrent per seguir el diví Mestre, per seguir “l’Anyell allà on vagi” (Ap 14,4). No per casualitat, estimats joves, he volgut que durant l’Any Sant fossin recordats al Coliseu els testimonis de la fe del segle XX. 

Potser a vosaltres no se us demanarà la sang, però sí certament la fidelitat a Crist. Una fidelitat que s’ha de viure en les situacions de cada dia. Penso en els nuvis i la seva dificultat de viure, en el món d’avui, la puresa abans del matrimoni. Penso també en els matrimonis joves i en les proves a les quals s’exposa el seu compromís de mútua fidelitat. Penso, també, en les relacions entre amics i en la temptació de deslleialtat que es pot donar entre ells. Penso també en el qui ha iniciat un camí de consagració especial i en les dificultats que a vegades ha d’afrontar per perseverar en el seu lliurament a Déu i als germans. Em refereixo igualment al qui vol viure unes relacions de solidaritat i d’amor en un món on únicament sembla que val la lògica del profit i de l’interès personal o de grup. Així mateix, penso en el qui treballa per la pau i veu néixer i esclatar nous focus de guerra en diverses parts del món; també en qui actua en favor de la llibertat de l’home i el veu encara esclau de si mateix i dels altres; penso en el qui lluita per l’amor i el respecte a la vida humana i ha d’assistir sovint a atemptats contra aquesta i contra el respecte que li és degut. 

5. Estimats joves, és difícil creure en un món així? A l’any 2000, és difícil creure? Sí, és difícil. No ho hem d’ocultar. És difícil, però amb l’ajuda de la gràcia és possible, com Jesús va dir a Pere: “Això no t’ho ha revelat la carn ni la sang, sinó el meu Pare que està al cel” (Mt 16,17). 

Aquesta tarda us lliuraré l’Evangeli. És el regal que el Papa us deixa en aquesta vigília inoblidable. La paraula que conté és la paraula de Jesús. Si l’escolteu en silenci, en oració, deixant-vos ajudar pel savi consell dels vostres sacerdots i educadors a fi de comprendre-la per a la vostra vida, llavors trobareu Crist i el seguireu, donant dia a dia la vida per Ell. 

En realitat, és Jesús qui busqueu quan somnieu la felicitat; Ell és qui us espera quan no us satisfà res del que trobeu; Ell és la bellesa que tant us atrau; Ell és qui us provoca amb aquesta set de radicalitat que no us permet deixar-vos endur pel conformisme; Ell és qui us empeny a deixar les màscares que falsegen la vida; Ell és qui us llegeix al cor les decisions més autèntiques que altres voldrien sufocar. És Jesús qui suscita en vosaltres el desig de fer de la vostra vida una cosa gran, la voluntat de seguir un ideal, el rebuig a deixar-vos atrapar per la mediocritat, la valentia de comprometre-us amb humilitat i perseverança per millorar-vos vosaltres mateixos i la societat, fent-la més humana i fraterna. 

Estimats joves, per a aquests objectius nobles no esteu sols. Amb vosaltres teniu les vostres famílies, les vostres comunitats, els vostres sacerdots i educadors i tants de vosaltres que, en el més amagat, no es cansen d’estimar Crist i de creure en Ell. En la lluita contra el pecat no esteu sols: Molts com vosaltres lluiten i amb la gràcia del Senyor vencen! 

6. Estimats amics, en vosaltres veig els “sentinelles del matí” (cf. Is 21,11-12) en aquesta albada del tercer mil·lenni. Al llarg del segle que acaba, joves com vosaltres eren convocats a reunions massives per aprendre a odiar, eren enviats per combatre els uns contra els altres. Els diversos messianismes secularitzats, que han intentat substituir l’esperança cristiana, s’han revelat després com a veritables i propis inferns. Avui esteu reunits aquí per afirmar que al nou segle no us prestareu a ser instruments de violència i destrucció; defensareu la pau, fins i tot a costa de la vostra vida si fos necessari. No us conformareu amb un món en què altres éssers humans es moren de fam, són analfabets, no tenen feina. Defensareu la vida en cada moment del seu desenvolupament terrenal; us esforçareu amb totes les vostres energies a fer que aquesta terra sigui cada vegada més habitable per a tots. 

Estimats joves del segle que comença; dient “sí” a Crist dieu “sí” a tots els vostres ideals més nobles. Li demano que regni en els vostres cors i en la humanitat del nou segle i mil·lenni.

No tingueu por a lliurar-vos a Ell. Ell us guiarà, us donarà la força per seguir-lo tots els dies i en cada situació. 
Que Maria Santíssima, la Verge que va dir “sí” a Déu durant tota la seva vida, que els Sants Apòstols Pere i Pau i tots els Sants i Santes que han marcat el camí de l’Església a través dels segles, us conservin sempre en aquest sant propòsit. 

A tots i a cadascú de vosaltres us imparteixo amb afecte la meva benedicció.

JOAN PAU II

1
© Parròquia de Sarrià, 2002. All rights reserved