IV TROBADA MUNDIAL DE LES FAMÍLIES

Discurs del Sant Pare Joan Pau II
25 de gener de 2003

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907
A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

 
1. Estimades famílies de les Filipines i de tantes regions de la terra, reunides a Manila amb motiu de la vostra IV Trobada Mundial, estic amb vosaltres amb el pensament i amb l'oració, i us saludo amb afecte en el nom del Senyor!

En aquesta ocasió, em plau adreçar una salutació ben cordial i la benedicció a totes les famílies del món, que vosaltres representeu: a totes elles "la gràcia, la misericòrdia i la pau de part de Déu Pare i de Jesucrist, Senyor nostre" (1Tm 1,2).

Agraeixo al Senyor Cardenal Alfonso López Trujillo, legat pontifici, les paraules amables que m'ha dirigit, també en nom vostre. A ell i als seus col·laboradors del Consell Pontifici per a la Família els desitjo expressar la meva satisfacció per la fermesa i la cura que han posat en la preparació d'aquesta Trobada. La meva viva gratitud també al Senyor Cardenal Jaime Sin, arquebisbe de Manila, que us acull amb generositat en aquests dies.

2. Sé que en la sessió teologicopastoral que acabeu de celebrar heu aprofundit el tema: "La família cristiana, bona notícia per al tercer mil·lenni". He elegit aquestes paraules per a la vostra Trobada Mundial, amb la finalitat de subratllar la missió sublim de la família que, acollint l'Evangeli i deixant-se il·luminar pel seu missatge, assumeix el compromís necessari de donar-ne testimoniatge.

Estimades famílies cristianes: anuncieu amb alegria al món sencer el tresor meravellós que, com a esglésies domèstiques, dueu a dins vostre! Esposos cristians, en la vostra comunió de vida i amor, en el vostre lliurament recíproc i en l'acollida generosa dels fills, sigueu en Crist la llum del món! El Senyor us demana que sigueu cada dia com la llum que no s'amaga, sinó que és posada "en el portallànties, perquè llum a tots els qui són a la casa" (Mt 5,15).

3. Sigueu sobretot "bona notícia per al tercer mil·lenni" vivint amb fermesa la vostra vocació. El matrimoni que vàreu celebrar un dia, més o menys llunyà, és la vostra manera específica de ser deixebles de Jesús, de contribuir a l'edificació del Regne de Déu, de caminar cap a la santedat a la qual tot cristià està cridat. Els esposos cristians, com afirma el Concili Vaticà II, acomplint el seu deure conjugal i familiar, "s'apropen cada vegada més a la seva pròpia perfecció i a la seva  santificació mútua" (Gaudium et spes, 48).

Acolliu plenament, sense reserves, l'amor que Déu us dóna primer en el sagrament del matrimoni, amb el qual us fa capaços d'estimar (cf. 1Jn 4,19). Resteu sempre fidels a aquesta certesa, l'única que pot donar sentit, força i alegria a la vostra vida: l'amor de Crist no s'apartarà mai de vosaltres, la seva aliança de pau amb vosaltres no se somourà (cf. Is 54,10). Els dons i la crida de Déu són irrevocables (cf. Rm 11,29). Ell duu gravat els vostres noms a les palmes de les mans (cf. Is 49,16).

4. La gràcia que heu rebut en el matrimoni i que persisteix en el temps prové del cor traspassat del Redemptor, que s'ha immolat en l'altar de la Creu per l'Església, la seva esposa, vencent la mort per a la salvació de tots.

Per tant, aquesta gràcia duu dintre seu la peculiaritat del seu origen: és la gràcia de l'amor que s'ofereix, de l'amor que es consagra i perdona; de l'amor altruista que oblida el dolor propi; de l'amor fidel fins a la mort; de l'amor fecund de vida. És la gràcia de l'amor benèvol, que tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta, que no passarà mai i sense el qual tot és inútil (cf. 1Co 13,7-8).

Certament, això no sempre és fàcil, i en la vida quotidiana no hi falten les insídies, les tensions, el sofriment i també el cansament. Però no esteu sols en el vostre camí. Amb vosaltres actua i està sempre present Jesús, com ho va fer a Canà de Galilea, en un moment de dificultat per a aquells nous esposos. En efecte, el Concili recorda també que el Salvador surt a l'encontre dels esposos cristians i resta amb ells perquè, de la mateixa manera que Ell va estimar l'Església i es va lliurar per a ella, també ells es puguin estimar fidelment l'un a l'altre, per sempre, amb el lliurament mutu (cf. Gaudium et spes, 48).

5. Esposos cristians, sigueu "bona notícia per al tercer mil·lenni" testimoniant amb convicció i coherència la veritat sobre la família.

La família fonamentada en el matrimoni és patrimoni de la humanitat, és un bé gran i summament apreciable, necessari per a la vida, el desenvolupament i el futur dels pobles. Segons el pla de la creació establert des del principi (cf. Mt 19,4-8), és l'àmbit en el qual la persona humana, feta a imatge i semblança de Déu (cf. Gn 1,26), és concebuda, neix, creix i es desenvolupa. La família, com a educadora per excel·lència de persones (cf. Familiaris consortio, 19-27), és indispensable per a una veritable "ecologia humana" (Centesimus annus, 39).

Us agraeixo els testimoniatges que heu presentat aquesta tarda i que he seguit amb atenció. Em fan pensar en l'experiència adquirida com a sacerdot, essent arquebisbe a Cracòvia i al llarg d'aquests gairebé 25 anys de pontificat: com he afirmat d'altres vegades, el futur de la humanitat es forja en la família (cf. Familiaris consortio, 86).

Estimades famílies cristianes, us demano que doneu testimoniatge en la vida quotidiana que, fins i tot entre tantes dificultats i obstacles, és possible viure en plenitud el matrimoni com a experiència plena de sentit i com a "bona notícia" per als homes i les dones del nostre temps. Sigueu protagonistes en l'Església i en el món: és una necessitat que sorgeix del mateix matrimoni que heu celebrat, del vostre ser església domèstica, de la missió conjugal que us caracteritza com a cèl·lules originàries de la societat (cf. Apostolicam actuositatem, 11).

6. Finalment, per ser "bona notícia per al tercer mil·lenni", no oblideu, benvolguts esposos cristians, que l'oració en família és garantia d'unitat en un estil de vida coherent amb la voluntat de Déu.

En proclamar t recentment l'any del Rosari, vaig recomanar aquesta devoció mariana com a oració de la família i per a la família: resant el Rosari, en efecte, "Jesús es col·loca al centre i amb Ell es comparteixen les alegries i els dolors, es posen a les seves mans les necessitats i els projectes, i se n'obtenen l'esperança i la força per al camí" (Rosarium Virginis Mariæ, 41).

Us confio a Maria, Reina de la família, perquè us acompanyi i empari en la vostra vida, i alhora us anuncio que la V Trobada Mundial de les Famílies tindrà lloc a València l'any 2006.

Us imparteixo ara la meva benedicció i us deixo aquesta consigna: que amb l'ajuda de Déu feu de l'Evangeli la regla fonamental de la vostra família, i de la vostra família una pàgina de l'Evangeli escrita per al nostre temps.

JOAN PAU II
1
© Parròquia de Sarrià, 2003. All rights reserved