VIATGE APOSTÒLIC DE JOAN PAU II A CROÀCIA
Solemnitat de la Pentecosta
SANTA MISSA PER A LES FAMÍLIES. HOMILIA DEL SANT PARE
RIJEKA, 8 dDE JUNY DE 2003

URL: http://www.parroquiasarria.net · A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents
 

 
1. Els últims dies de la seva vida terrenal, Jesús va prometre als deixebles el do de l'Esperit Sant com a l'heretat més autèntica, continuació de la seva mateixa presència (cfr Jn 14,16-17).

El fragment de l'Evangeli que hem proclamat avui ens ha fet reviure el moment en què aquesta promesa esdevingué una realitat: el Ressuscitat entra al Cenacle, saluda els deixebles i, alenant sobre ells diu: "Rebeu l'Esperit Sant" (Jn 20,22). La Pentecosta, descrita als Fets dels Apòstols, és l'esdeveniment que fa palès i públic, al cap de cinquanta dies, aquest do que Jesús fa als seus, el mateix vespre del dia de Pasqua.

L'Església de Crist sempre està, per dir-ho així, en estat de Pentecosta. Sempre aplegada al Cenacle per pregar i, alhora sota el vent gallard de l'Esperit, sempre en camí per anunciar. L'Església es manté perennement jove i viva, una, santa, catòlica i apostòlica, perquè l'Esperit contínuament baixa sobre ella per recordar-li tot allò que el seu Senyor li ha dit (cfr Jn 14,25) i per guiar-la fins a la veritat plena (cfr Jn 16,13).

2. D'aquesta Església vull saludar avui amb particular afecte la que pelegrina per la terra de Croàcia, aquí reunida entorn dels seus pastors i representada en la seva riquesa i varietat de fidels vinguts de les diverses regions del país.

Abraço l'arquebisbe de Rijeka, que m'ha acollit en nom de tots vosaltres, i l'arquebisbe emèrit, que fou present junt amb mi al Concili Vaticà II: amb ell dono gràcies a Déu pel 65è aniversari d'ordenació presbiteral, celebrat al passat mes d'abril. Vull adreçar una salutació particular al president de la Conferència Episcopal i arquebisbe de Zagreb, i a tot l'Episcopat croata, com també als senyors cardinals i als bisbes aplegats d'altres països.

També envio una respectuosa salutació al president de la República i a les autoritats civils i militars, a les quals agraeixo la presència i la preciosa ajuda que han donat per a l’organització i la realització d'aquest meu tercer viatge apostòlic a Croàcia.

Saludo també d'una manera especial les nombroses famílies reunides aquí en aquest dia dedicat a elles: vosaltres teniu un gran valor per a la societat i per a l'Església, ja que "el matrimoni i la família constitueixen un dels béns més preciosos de la humanitat" (Familiaris consortio, 1).

3. Ens trobem reunits als peus del turó sobre el qual hi ha el Santuari de Trsat on, segons una pietosa tradició, hauria estat la casa de la Verge Maria. El dolç record de la vida a Natzaret de Jesús, Maria i Josep ens fa tornar a la bellesa austera i simple i al caràcter sagrat i inviolable de la família cristiana.

Esguardant Maria i Josep, que presenten l'Infant al Temple o que van en pelegrinatge a Jerusalem, els pares cristians s'hi poden reconèixer mentre participen amb els seus fills a l'Eucaristia dominical o es recullen a pregar a les seves cases. Amb aquest propòsit, em plau recordar el programa que, fa alguns anys, els vostres bisbes van presentar: "La família catòlica croata prega cada dia i els diumenges celebra l'Eucaristia". Perquè això pugui ser així, és d'importància fonamental el respecte de la sacralitat del dia de festa, que permet als membres de la família trobar-se i junts retre el culte degut a Déu.

La família reclama avui, també a Croàcia, una atenció privilegiada i disposicions concretes que l'afavoreixin i en tutelin la constitució, el desenvolupament i l'estabilitat. Penso, entre altres, en el greu problema de l’habitatge i de l’ocupació. Cal no oblidar que ajudant la família es contribueix també a solucionar d'altres problemes greus, com ara l'assistència als malalts i als ancians, a aturar l'increment de la criminalitat, a posar remei al recurs a la droga.

4. I vosaltres, benvolgudes famílies cristianes, no dubteu a proposar abans que res, amb el testimoni de la vostra vida, l'autèntic projecte de Déu en la vostra família com a comunitat de vida fonamentada sobre el matrimoni, això és, la unió estable i fidel d'un home i una dona, vinculats entre ells amb un lligam manifestat i reconegut públicament.

A vosaltres us correspon de fer-vos càrrec amb responsabilitat de l’educació humana i cristiana dels vostres fills, confiant-vos també a l’ajuda experta d'educadors i catequistes seriosos i ben formats. En aquesta ciutat de Rijeka es venera com a patró sant Vito, jove que no va dubtar a lliurar la pròpia vida per mantenir la fidelitat a Crist com la hi havien ensenyat el seus pares sants, Modest i Crescenzia. També vosaltres, com ells, ajudeu els vostres fills a anar a l'encontre de Jesús, per conèixer-lo millor i per seguir-lo, enmig de les temptacions a les quals estan exposats contínuament, pel camí que mena a la joia veritable.

En l'acompliment del vostre ministeri de pares, no us canseu mai de repetir la invocació que ara fa més de set segles els ciutadans de Rijeka van adreçar amb confiança al Crucifix meravellós que es venera a la catedral: "Que la santa Creu de sant Vito ens ajudi!"

5. La societat d'avui està dramàticament fragmentada i dividida. Justament per això està tan desesperadament insatisfeta. Però el cristià no es resigna a la fatiga i a la inèrcia. Sigueu el poble de l'esperança! Sigueu un poble que prega: "Vine Esperit, vine dels quatre vents i alena sobre aquests morts perquè recobrin la vida" (Ez 37,9). Sigueu un poble que creu en la Paraula que ens ha estat donada per Déu i s'ha realitzat en Crist: "Posaré el meu Esperit dins vostre, recobrareu la vida, i us establiré a la vostra terra. Llavors sabreu que jo, el Senyor, ho he anunciat i ho he complert. Ho dic jo, el Senyor." (Ez 37,14)

El desig de Crist és que tots siguem u en Ell, perquè en tots habiti la plenitud de la seva joia (cfr Jn 15,11; 17,13). Aquest desig Ell l'expressa també avui, per a l'Església que som nosaltres. Per això Ell ha enviat, juntament amb el Pare, l'Esperit Sant. L'Esperit actua infatigablement per superar tota dispersió i guarir tota laceració.

6. Sant Pau ens ha recordat que "els fruits de l'Esperit són amor, goig, pau, paciència, benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa i domini d'un mateix" (Ga 5,22-23). Aquests dons de l'Esperit els invoca avui el Papa per a tots els cristians de Croàcia, perquè amb la seva donació recíproca, en la fidelitat als compromisos del matrimoni i en el servei a la causa de l'Evangeli puguin ser en el món signe de l’amor de Déu per a la humanitat.

Aquests dons els invoca el Papa per a tots vosaltres, que participeu en aquesta celebració i que confirmeu aquí el vostre compromís de donar testimoni de Crist i del seu Evangeli.

"Veniu, Esperit Sant, ompliu els cors dels vostres fidels i enceneu-hi el foc del vostre amor" (aclamació de l'Evangeli).

Veniu, Esperit Sant! Amén.

JOAN PAU II

1
© Parròquia de Sarrià, 2003. All rights reserved