MISSATGE DEL PAPA BENET XVI PER A LA CELEBRACIÓ DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAU

«En la veritat, la pau»
1 de gener de 2006

URL:http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907
A/e:santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents
 

 

1. Amb el tradicional Missatge per a la Jornada Mundial de la Pau, al principi del nou any, desitjo fer arribar una salutació afectuosa a tots els homes i a totes les dones del món, de manera especial als qui sofreixen a causa de la violència i dels conflictes armats. És també un desig ple d'esperança per un món més serè, on augmenti el nombre dels qui, tant individual com comunitàriament, s'esforcen per seguir les vies de la justícia i la pau.

2. En primer lloc, voldria rendir un homenatge agraït als meus estimats predecessors, els grans pontífexs Pau VI i Joan Pau II, inspirats artífexs de pau. Animats per l'esperit de les benaurances, van saber llegir en els nombrosos esdeveniments històrics que van marcar els seus pontificats respectius la intervenció providencial de Déu, que no oblida mai la sort del gènere humà. Com a missatgers infatigables de l'Evangeli, van convidar repetidament tothom a reiniciar des de Déu la promoció d'una convivència pacífica en totes les regions de la terra. El meu primer Missatge per a la Jornada Mundial de la Pau segueix la línia d'aquest noble ensenyament: amb ell vull confirmar, una vegada més, la ferma voluntat de la Santa Seu de continuar servint la causa de la pau. El nom mateix de Benet, que vaig adoptar el dia que vaig ser triat per a la Càtedra de Pere, vol indicar la meva ferma decisió de treballar per la pau. En efecte, he volgut fer referència tant al sant patró d'Europa inspirador d'una civilització pacificadora de tot el continent, com al papa Benet XV, que va condemnar la Primera Guerra Mundial com una «matança inútil» [1] i es va esforçar perquè tots reconeguessin les raons superiors de la pau.

3. El tema de reflexió d'enguany —«En la veritat, la pau»— expressa la convicció que, en el lloc i en el moment en què l'home es deixa il·luminar per la resplendor de la veritat, emprèn de manera gairebé natural el camí de la pau. La Constitució pastoral Gaudium et spes del Concili Ecumènic Vaticà II, clausurat ara fa 40 anys, afirma que la humanitat no aconseguirà construir «un món més humà per a tots els homes, en tots els llocs de la terra, llevat que tots, amb esperit renovat, es converteixin a la veritat de la pau».[2] Però, a què ens referim en utilitzar l'expressió «veritat de la pau»? Per contestar adequadament aquesta pregunta, s'ha de tenir present que la pau no es pot reduir a la simple absència de conflictes armats, sinó que s'ha d'entendre com «el fruit d'un ordre assignat a la societat humana pel seu diví Fundador», un ordre «que els homes, sempre assedegats d'una justícia més perfecta, han de portar a terme».[3] Com a resultat d'un ordre dissenyat i estimat per l'amor de Déu, la pau té la seva veritat intrínseca i inapel·lable, i correspon «a un anhel i a una esperança que nosaltres tenim de manera inesborrable».[4]

4. La pau, concebuda d'aquesta manera, és un do celestial i una gràcia divina, que exigeix a tots els nivells l'exercici d'una responsabilitat més gran: la de conformar —en la veritat, en la justícia, en la llibertat i en l'amor— la història humana amb l'ordre diví. Quan falta l'adhesió a l'ordre transcendent de la realitat, o bé el respecte d'aquella «gramàtica» del diàleg que és la llei moral universal, inscrita en el cor de l'home, [5] quan s'obstaculitza i s'impedeix el desenvolupament integral de la persona i la tutela dels seus drets fonamentals; quan molts pobles es veuen obligats a sofrir injustícies i desigualtats intolerables, com es pot esperar la consecució del bé de la pau? En efecte, falten els elements essencials que constitueixen la veritat d'aquest bé. Sant Agustí definia la pau com «tranquillitas ordinis»,[6] la tranquil·litat de l'ordre, és a dir, aquella situació que permet, en definitiva, respectar i realitzar completament la veritat de l'home.

5. Llavors, qui i què pot impedir la consecució de la pau? A aquest efecte, la Sagrada Escriptura, al primer llibre, el Gènesi, ressalta la mentida pronunciada al principi de la història per l'ésser de llengua bífida, que l'evangelista Joan qualifica de «pare de la mentida» (Jn 8,44). La mentida és també un dels pecats que recorda la Bíblia al capítol final de l'últim llibre, l'Apocalipsi, en indicar l'exclusió dels mentiders de la Jerusalem celestial: «Fora... tots els qui estimen o fabriquen falsedats!» (22,15). La mentida està relacionada amb el drama del pecat i les seves conseqüències perverses, que han causat i continuen causant efectes devastadors en la vida de les persones i de les nacions. Només cal pensar en tot el que va succeir al segle passat, quan sistemes ideològics i polítics aberrants van tergiversar de manera programada la veritat i van ocasionar l'explotació i l'extermini d'un nombre impressionant d'homes i dones, i fins i tot de famílies i comunitats senceres. Després d'aquelles experiències, com no ens hem de preocupar seriosament davant les mentides del nostre temps, que són com el teló de fons d'escenaris amenaçadors de mort en diverses regions del món? La cerca autèntica de la pau requereix prendre consciència que el problema de la veritat i la mentida concerneix cada home i cada dona, i que és decisiu per a un futur pacífic del nostre planeta.

6. La pau és un anhel inesborrable en el cor de cada persona, per sobre de les identitats culturals específiques. Precisament per això, tothom s'ha de sentir compromès en el servei d'un bé tan preciós i procurar que cap mena de falsedat contamini les relacions. Tots els homes pertanyen a una mateixa i única família. L'exaltació exasperada de les pròpies diferències contrasta amb aquesta veritat de fons. Cal recuperar la consciència d'estar units per un mateix destí, transcendent en última instància, per poder valorar millor les pròpies diferències històriques i culturals, buscant la coordinació en comptes de la contraposició, amb els membres d'altres cultures. Aquestes simples veritats són les que fan possible la pau, i són fàcils de comprendre quan hom s'escolta el cor amb puresa d'intenció. Llavors la pau es presenta d'una manera nova: no com a simple absència de guerra, sinó com a convivència de tots els ciutadans en una societat governada per la justícia, en la qual es realitza en la mesura del possible, a més, el bé per a cadascun d'ells. La veritat de la pau crida a tots a conrear relacions fecundes i sinceres, estimula a buscar i recórrer la via del perdó i la reconciliació, a ser transparents en les negociacions i fidels a la paraula donada. En concret, el deixeble de Crist, que es veu perseguit pel mal i, per tant, necessitat de la intervenció alliberadora del diví Mestre, s'adreça a Ell amb confiança, conscient que «Ell no va cometre pecat
 ni va tenir mai als llavis la perfídia» (1Pe 2,22; cf. Is 53,9). En efecte, Jesús es va presentar com la Veritat en persona i, parlant en una visió al vident de l'Apocalipsi, va manifestar un rebuig total a «tots els qui estimen o fabriquen falsedats!» (Ap 22,15). Ell és qui revela la plena veritat de l'home i de la història. Amb la força de la seva gràcia, és possible estar en la veritat i viure de la veritat, perquè només Ell és absolutament sincer i fidel. Jesús és la veritat que ens dóna la pau.

7. La veritat de la pau ha de tenir un valor en si mateixa i fer valer la seva llum beneficiosa, fins i tot en les situacions tràgiques de guerra. Els Pares del Concili Ecumènic Vaticà II, en la Constitució pastoral Gaudium et spes, subratllen que «una vegada la guerra malauradament ha esclatat, no tot és lícit entre els contendents».[7] La Comunitat Internacional ha elaborat un dret internacional humanitari per limitar tant com sigui possible les conseqüències devastadores de la guerra, sobretot entre la població civil. La Santa Seu ha expressat en moltes ocasions i de diverses formes el seu suport a aquest dret humanitari, animant a respectar-lo i aplicar-lo amb diligència, convençuda que, fins i tot en la guerra, existeix la veritat de la pau. El dret internacional humanitari s'ha de considerar una de les manifestacions més felices i eficaces de les exigències que es deriven de la veritat de la pau. Precisament per això, s'imposa com un deure per a tots els pobles respectar aquest dret. Se n'ha d'apreciar el valor i garantir l'aplicació correcta, actualitzant-lo amb normes concretes capaces de plantar cara als escenaris variables dels actuals conflictes armats, com també a l'invasió d'armes noves i cada vegada més sofisticats.

8. Penso amb gratitud en les organitzacions internacionals i en tots els qui treballen amb esforç constant per aplicar el dret internacional humanitari. Com podria oblidar, en aquest sentit, tants soldats obstinats en delicades operacions per controlar els conflictes i restablir les condicions necessàries per assolir la pau? A ells els vull recordar també les paraules del Concili Vaticà II: «Els qui, destinats al servei de la pàtria, són a l'exèrcit, s'han de considerar a si mateixos servidors de la seguretat i de la llibertat dels pobles, i mentre exerceixen correctament aquesta funció, contribueixen realment a l'establiment de la pau».[8] En aquesta perspectiva urgent se situa l'acció pastoral dels bisbats castrenses de l'Església catòlica: adreço el meu impuls tant als ordinaris com als capellans castrenses perquè continuïn sent, en tot àmbit i situació, fidels evangelitzadors de la veritat de la pau.

9. Avui dia, la veritat de la pau continua estant en perill i és negada de manera dramàtica pel terrorisme que, amb les seves amenaces i accions criminals, és capaç de tenir el món en estat d'ansietat i inseguretat. Els meus predecessors Pau VI i Joan Pau II van intervenir en moltes ocasions per denunciar la terrible responsabilitat dels terroristes i condemnar la insensatesa dels seus plans de mort. En efecte, aquests plans s'inspiren sovint en un nihilisme tràgic i esglaiador, que el papa Joan Pau II va descriure amb aquestes paraules: «Qui mata amb atemptats terroristes conrea sentiments de menyspreu cap a la humanitat, manifestant desesperació davant la vida i el futur. Des d'aquesta perspectiva, es pot odiar i destruir tot».[9] Però no tan sols el nihilisme, sinó també el fanatisme religiós, que avui es diu sovint fonamentalisme, pot inspirar i alimentar propòsits i actes terroristes. Intuint des del principi el perill destructiu que representa el fonamentalisme fanàtic, Joan Pau II ho va denunciar enèrgicament, cridant l'atenció sobre els qui pretenen imposar amb la violència la pròpia convicció sobre la veritat, en comptes de proposar-la a la lliure acceptació dels altres. I afegia: «Pretendre imposar a uns altres amb la violència el que es considera com la veritat, significa violar la dignitat de l'ésser humà i, en definitiva, ultratjar Déu, del qual és imatge».[10]

10. Ben mirat, tant el nihilisme com el fonamentalisme mantenen una relació errònia amb la veritat: els nihilistes neguen l'existència de qualsevol veritat, els fonamentalistes tenen la pretensió d'imposar-la amb la força. Tot i que tenen orígens diferents i les seves manifestacions es produeixen en contextos culturals distints, el nihilisme i el fonamentalisme coincideixen en un perillós menyspreu de l'home i de la seva vida i, en última instància, de Déu mateix. En efecte, a la base d'un resultat comú tan tràgic hi ha, en darrera instància, la tergiversació de la plena veritat de Déu: el nihilisme nega la seva existència i la seva presència provident en la història; el fonamentalisme fanàtic desfigura el seu rostre benvolent i misericordiós, substituint-lo amb ídols fets a la seva pròpia imatge. En l'anàlisi de les causes del fenomen contemporani del terrorisme, és desitjable que, a més de les raons de caràcter polític i social, es tinguin en compte també les més profundes motivacions culturals, religioses i ideològiques.

11. Davant els riscos que viu la humanitat en la nostra època, és tasca de tots els catòlics intensificar arreu del món l'anunci i el testimoniatge de «l'Evangeli de la pau», proclamant que el reconeixement de la plena veritat de Déu és una condició prèvia i indispensable per a la consolidació de la veritat de la pau. Déu és Amor que salva, Pare amorós que desitja veure com els seus fills es reconeixen entre ells com a germans, responsablement disposats a posar els diversos talents al servei del bé comú de la família humana. Déu és font inesgotable de l'esperança que dóna sentit a la vida personal i col·lectiva. Déu, només Déu, fa eficaç cada obra de bé i de pau. La història ha demostrat amb escreix que lluitar contra Déu per extirpar-lo del cor dels homes porta la humanitat, temerosa i empobrida, cap a opcions que no tenen futur. Això ha d'impulsar els creients en Crist a ser testimonis convincents de Déu, que és veritat i amor al mateix temps, posant-se al servei de la pau, col·laborant àmpliament en l'àmbit ecumènic i també amb les altres religions i amb tots els homes de bona voluntat.

12. En observar l'actual context mundial, podem constatar agradablement alguns senyals prometedors en el camí de la construcció de la pau. Penso, per exemple, en la disminució numèrica dels conflictes armats. Certament, es tracta encara de passos molt tímids en el camí de la pau, però que permeten albirar ja un futur de més serenitat, en particular per a les poblacions tan castigades de Palestina, la terra de Jesús, i per als habitants d'algunes regions d'Àfrica i d'Àsia, que esperen des de fa anys una conclusió positiva dels processos de pacificació i reconciliació que han iniciat. Són signes consoladors, que s'han de confirmar i consolidar mitjançant una acció concorde i infatigable, sobretot per part de la comunitat internacional i dels seus organismes, encarregats de prevenir els conflictes i donar una solució pacífica als actuals.

13. Tanmateix, tot això no ha d'induir a un optimisme ingenu. En efecte, no es pot oblidar que, per desgràcia, existeixen encara sagnants conteses fratricides i guerres desoladores que sembren llàgrimes i mort en vastes zones de la terra. Hi ha situacions en les quals el conflicte, encobert com el foc sota la cendra, pot esclatar de nou i causar una destrucció de magnituds imprevisibles. Les autoritats que, en comptes de fer el que està a les seves mans per promoure eficaçment la pau, fomenten en els ciutadans sentiments d'hostilitat envers altres nacions, assumeixen una responsabilitat gravísima: posen en perill, en zones ja de risc, els delicats equilibris que s'han aconseguit a costa de negociacions laborioses, i contribueixen a fer més insegur i ombrívol el futur de la humanitat. Què hem de dir, a més, dels governs que es fonamenten en les armes nuclears per garantir la seguretat del seu país? Junt amb moltes persones de bona voluntat, podem afirmar que aquest plantejament, a més de funest, és totalment fal·laç. En efecte, en una guerra nuclear no hi hauria vencedors, sinó només víctimes. La veritat de la pau exigeix que tots —tant els governs que, de manera declarada o oculta, posseeixen armes nuclears, com els qui en volen obtenir— inverteixin conjuntament la seva orientació en opcions clares i fermes, encaminant-se cap a un desarmament nuclear progressiu i concordat. Els recursos que s'estalviïn d'aquesta manera es podrien emprar en projectes de desenvolupament en favor de tots els habitants i, en primer lloc, dels més pobres.

14. A aquest efecte, s'han d'esmentar amb amargor les dades sobre un augment preocupant de les despeses militars i del comerç sempre pròsper de les armes, mentre es queda com estancat en el pantà d'una indiferència gairebé general el procés polític i jurídic emprès per la comunitat internacional per consolidar el camí del desarmament. Quin futur de pau serà possible si es continua invertint en la producció d'armes i en la investigació dedicada a desenvolupar-ne de noves? L'anhel que brolla del més profund del cor és que la comunitat internacional trobi la valentia i el seny d'impulsar novament, de manera decidida i conjunta, el desarmament aplicant concretament el dret a la pau, que és propi de cada home i de cada poble. Els diversos organismes de la comunitat internacional, comprometent-se a salvaguardar el bé de la pau, obtindrien l'autoritat moral que és indispensable per fer creïbles i incisives les seves iniciatives.

15. Els primers beneficiaris d'una valenta opció pel desarmament seran els països pobres, els quals, després de tantes promeses, reclamen justament la realització concreta del dret al desenvolupament. Aquest dret també ha estat reafirmat solemnement en la recent Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides, que ha enguany ha commemorat el 60è aniversari de la seva fundació.
L'Església catòlica, alhora que confirma la seva confiança en aquesta organització internacional, en desitja la renovació institucional i operativa perquè sigui capaç de respondre a les noves exigències de l'època actual, caracteritzada pel fenomen difús de la globalització. L'Organització de les Nacions Unides ha d'arribar a ser un instrument cada vegada més eficient per promoure en el món els valors de la justícia, de la solidaritat i de la pau. L'Església, per la seva banda, fidel a la missió que ha rebut del seu Fundador, no deixa de proclamar arreu «l'Evangeli de la pau». Animada per la seva ferma convicció de prestar un servei indispensable a tots els qui es dediquen a promoure la pau, recorda a tots que, perquè la pau sigui autèntica i duradora, ha d'estar construïda sobre la roca de la veritat de Déu i de la veritat de l'home. Només aquesta veritat pot sensibilitzar els ànims cap a la justícia, obrir-los a l'amor i a la solidaritat, i encoratjar a tots a treballar per una humanitat realment lliure i solidària. Certament, només sobre la veritat de Déu i de l'home es construeixen els fonaments d'una pau autèntica.

16. En acabar aquest missatge, em vull adreçar d'una manera particular als creients en Crist, per renovar-los la invitació a ser deixebles atents i disponibles del Senyor. Escoltant l'Evangeli, benvolguts germans i germanes, aprenem a fonamentar la pau en la veritat d'una existència quotidiana inspirada en el manament de l'amor. És necessari que cada comunitat es lliuri a una labor intensa i capil·lar d'educació i de testimoniatge, que ajudi a cadascú a prendre consciència que cal descobrir amb urgència cada vegada més a fons la veritat de la pau. Al mateix temps, demano que s'intensifiqui l'oració, perquè la pau és, sobretot, do de Déu que s'ha de suplicar contínuament. Gràcies a l'ajuda divina, resultarà certament més convincent i iluminador l'anunci i el testimoniatge de la veritat de la pau. Dirigim amb confiança i abandó filial l'esguard vers Maria, la Mare del Príncep de la Pau. Al principi d'aquest nou any li demanem que ajudi tot el Poble de Déu a ser en tota situació agent de pau, deixant-se il·luminar per la Veritat que ens fa lliures (cf. Jn 8,32). Que per la seva intercessió la humanitat incrementi la seva estima per aquest bé fonamental i es comprometi a consolidar la seva presència en el món, per assegurar un futur més serè i més segur a les generacions futures.

Vaticà, 8 de desembre de 2005

BENET XVI

Notes

[1] Crida als caps dels pobles bel·ligerants (1 d'agost de 1917): AAS 9 (1917) 423.
[2] N. 77.
[3] Ibíd. 78.
[4] Joan Pau II, Missatge per a la Jornada Mundial de la Pau 2004, 9.
[5] Cf. Joan Pau II, Discurs a la 50a Assemblea General de les Nacions Unides, 5 d'octubre de 1995, 3.
[6] De civitate Dei, XIX, 13.
[7] N. 79.
[8] Ibíd.
[9] Missatge per a la Jornada Mundial de la Pau 2002, 6.
[10] Ibíd.

1
© Parròquia de Sarrià, 2001. All rights reserved