Missatge de Joan Pau II 
per a la Quaresma 2003

Vaticà, 7 de gener de 2003

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907
A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

Estimats germans i germanes, 

1. La Quaresma, temps “fort” d'oració, dejuni i atenció als necessitats, ofereix a tot cristià la possibilitat de preparar-se per a la Pasqua fent un discerniment seriós sobre la pròpia vida, confrontant-se de manera especial amb la Paraula de Déu, que il·lumina l'itinerari quotidià dels creients. 

Aquest any, com a guia per a la reflexió quaresmal, he volgut proposar aquella frase dels Fets dels Apòstols: “Fa més feliç donar que rebre” (20,35). No es tracta d'una simple crida moral, ni d'un mandat que arriba a l'home des de fora. La inclinació a donar està radicada en el més profund del cor humà: tota persona sent el desig de posar-se en contacte amb els altres, i es realitza plenament quan es dóna lliurement als altres. 

2. La nostra època està influenciada, lamentablement, per una mentalitat particularment sensible a les temptacions de l'egoisme, sempre disposat a sorgir novament en l'ànima humana. Tant en l'àmbit social, com en el dels mitjans de comunicació, la persona es veu sovint assetjada per missatges que de manera insistent, obertament o solapadament, exalten la cultura de l'efímer i l'hedonisme. Si bé no manca una atenció als altres en les calamitats ambientals, les guerres o d'altres emergències, generalment no és fàcil desenvolupar una cultura de la solidaritat. L'esperit del món altera la tendència interior a donar-se als altres
desinteressadament, i impulsa a satisfer els propis interessos particulars. S'incentiva cada vegada més el desig d'acumular béns. Sens dubte, és natural i just que cadascú, fent ús de les seves qualitats personals i del propi treball, s'esforci per aconseguir allò que necessita per viure, però l'afany desmesurat de possessió impedeix la criatura humana obrir-se al Creador i als seus semblants. Són ben vàlides en tota època les paraules de Pau a Timoteu: “l'amor al diner és l'arrel de tots els mals. Per haver-s'hi llançat, alguns s'han desviat de la fe i ells mateixos s'han clavat a l'ànima molts sofriments” (1Tm 6,10). 

L'explotació de l'home, la indiferència pel sofriment desl altres, la violació de les normes morals, són tan sols alguns dels fruits de l'ànsia de lucre. Enfront del trist espectacle de la pobresa permanent que afecta gran part de la població mundial, com no hem de reconèixer que la cerca de guanys a tota costa i la manca d'una atenció activa i responsable al bé comú duen a concentrar en mans de pocs gran quantitat de recursos, mentre que la resta de la humanitat sofreix la misèria i l'abandonament? 

Apel·lant els creients i tots els homes de bona voluntat, vull refermar un principi que és obvi en si mateix encara que sovint no es compleix: cal buscar no el bé d'un cercle privilegiat d'uns pocs, sinó el millorament de les condicions de vida de tots. Només sobre aquest fonament es podrà construir un ordre internacional realment marcat per la justícia i solidaritat, com és desig de tots. 

3. “Fa més feliç donar que rebre”. El creient experimenta una satisfacció profunda
quan segueix la crida interior de donar-se als altres sense esperar res. 

L'esforç del cristià per promoure la justícia, el seu compromís de defensar els més febles, la seva acció humanitària per procurar el pa a qui li manca, per guarir els malalts i prestar ajuda en les diverses emergències i necessitats, s'alimenta del particular i inesgotable tresor d'amor que és el lliurament total de Jesús al Pare. El creient se sent impulsat a seguir les petjades de Crist, veritable Déu i veritable home que, en la perfecta adhesió a la voluntat del Pare, es va despullar i es va humiliar a si mateix, (cf. Fl 2,6 i seg.), lliurant-se a nosaltres amb un amor desinteressat i total, fins a morir a la creu. Des del Calvari es difon de manera eloqüent el missatge de l'amor trinitari als éssers humans d'arreu del món i de tots els temps. 

Sant Agustí observa que només Déu, el Summe Bé, és capaç de vèncer les misèries del món. Per tant, de la misericòrdia i de l'amor al proïsme ha de brollar una relació viva amb Déu i referir-se constantment a Ell, ja que la nostra alegria es troba quan estem a prop de Crist (cf. De civitate Dei, llibr. 10, cap. 6; CCL 39, 1351 i seg.). 

4. El Fill de Déu ens va estimar primer, “quan encara érem pecadors” (Rm 5,8), sense pretendre res, sense imposar-nos cap condició a priori. Davant d'aquesta constatació, com no hem de veure en la Quaresma l'ocasió propícia per fer opcions decidides d'altruisme i de generositat? Com a mitjans per combatre la inclinació desmesurada als diners, aquest temps proposa la pràctica eficaç
del dejuni i de l'almoina. Privar-se no tan sols del que és superflu, sinó també d'alguna cosa més, per distribuir-ho a qui viu en la necessitat, contribueix a la negació d'un mateix, sense la qual no hi ha una autèntica pràctica de vida cristiana. Nodrint-se amb una oració incessant, el batejat demostra, a més, la
prioritat efectiva que Déu té en la pròpia vida. 

És l'amor de Déu infós en els nostres cors el que ha d'inspirar i transformar el nostre ésser i les nostres obres. El cristià no s'ha de fer la il·lusió que busca el veritable bé dels germans, si no viu la caritat de Crist. Encara que aconseguís millorar factors socials o polítics importants, qualsevol resultat seria efímer sense la caritat. La mateixa possibilitat de donar-se als altres és un do i prové de la gràcia de Déu. Com diu sant Pau,“és Déu qui, per la seva benvolença, impulsa tant la vostra voluntat com les vostres accions”(Flp 2,13). 

5. A l'home d'avui, sovint insatisfet per una existència buida i fugaç, i que cerca l'alegria i l'amor autèntics, Crist li proposa el seu propi exemple, convidant-lo a seguir-lo. A qui l'escolta li demana que esmerci la seva vida pels germans. D'aquesta dedicació sorgeix la realització plena d'un mateix i el goig, com ho demostra l'exemple eloqüent d'aquells homes i dones que, deixant les seves seguretats, no han dubtat a posar en joc la pròpia vida com a missioners en moltes parts del món. Ho testifica la decisió d'aquells joves que, animats per la fe, han abraçat la vocació sacerdotal o religiosa per posar-se al servei de la “salvació de Déu”. Ho verifica el nombre creixent de voluntaris, que amb una disponibilitat immediata es dediquen als pobres, als ancians, als malalts i a tots els qui viuen en situació de necessitat. 

Recentment hem assistit a una lloable prova de solidaritat amb les víctimes dels al·luvions a Europa, dels terratrèmols a l'Amèrica Llatina i a Itàlia, de les epidèmies a Àfrica, de les erupcions volcàniques a les Filipines, sense oblidar altres zones del món ensangonades per l'odi o la guerra. 

En aquestes circumstàncies, els mitjans de comunicació social desenvolupen un servei significatiu, fent més directa la participació i més viva la disponibilitat per ajudar a qui sofreix i es es troba en dificultat. A vegades, no és l'imperatiu cristià de l'amor el que motiva la intervenció en favor dels altres, sinó una compassió natural. Però qui assisteix al necessitat gaudeix sempre de la benvolença de Déu. Als Fets dels Apòstols es llegeix que la deixeble Tabita es va salvar perquè va fer bé al proïsme (cf. 9,36 i seg.). El centurió Corneli va assolir la vida eterna per la seva generositat (cf. ibíd 10,1-31). 

Per als “allunyats”, el servei als pobres pot ser un camí providencial per trobar-se amb Crist, perquè el Senyor recompensa amb escreix tot allò que fem als altres (cf. Mt 25,40). 

Desitjo de tot cor que la Quaresma sigui per als creients un període propici per difondre i testimoniar l'Evangeli de la caritat en tot lloc, ja que la vocació a la caritat és el cor de tota evangelització autèntica. Per a això invoco la intercessió de Maria, Mare de l'Església. Que Ella ens acompanyi en l'itinerari quaresmal. Amb aquests sentiments us beneeixo a tots amb afecte. 

Vaticà, 7 de gener de 2003 


JOAN PAU II 


[traducció al català: Sant Vicenç de Sarrià

1
© Parròquia de Sarrià, 2003. All rights reserved