Textos de la Parròquia
URL: http://www.parroquiasarria.net

RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907
A/e: santvicenc@terra.es


 
Textos de la Parròquia

Documents d'Església

 

Document programàtic: Sant Vicenç de Sarrià, Església oberta

Quaresma 2002: Orientacions pastorals
Funeral de Mn Felip, novembre de 2001: Homilia de Mn. Manel
Advent 2001: Litúrgia de les festes (I) · Litúrgia de les festes (II)
Tots Sants 2001: Esguardant l'Europa dels Sants
Pasqua 2001: Carta de Pasqua
Pasqua 2001: Actualitat de la confessió pasqual de l'apòstol Tomàs
Sant Vicenç 2001: L'herència dels màrtirs
Mare de Déu del Roser 2000: Maria, Mare de l'esperança
14 de setembre de 2000: Amb la calma del sembrador
XXV aniversari del JAS: Paraules d'acollida del Sr. Rector
 

1
© Parròquia de Sarrià, 2002. All rights reserved

1