Full Parroquial
Any 23, n. 48: Primer Diumenge d'Advent
1 de desembre de 2002

URL: http://www.parroquiasarria.net · Tel.: 932 030 907 · A/e: santvicenc@terra.es


Advent. Programació d'actes
Un text que revela l'ànima sacerdotal de Mn. Felip

ADVENT. PROGRAMACIÓ D'ACTES

Dissabte 7 de desembre, a les 22 h, a la Basílica de la Mercè:
Vetlla jove de la Immaculada 

Dijous 12 de desembre, a les 8 del vespre, al Centre Parroquial (C Pare Miquel de Sarrià, 8, rere el Mercat):
Conferència de Mn. Jesús Silvestre
"Viure l'Advent, amb Maria"
Comentaris a la carta apostòlica Rosarium Virginis Mariae 

Dijous 19 de desembre, a les 8 del vespre, a l'església parroquial:
Celebració comunitària de la Penitència 

Tots els dies feiners, a les 7.45 a la Capella del Santíssim:
Pregària de laudes

Tots els dissabtes, vigílies de festa d'Advent, a les 19.45 h: 
Primeres vespres del diumenge

Tots els diumenges d'Advent, a les 19.15 h:
Pregària davant el Santíssim Sagrament

UN TEXT QUE REVELA L'ÀNIMA SACERDOTAL DE MN. FELIP. A continuació transcrivim els apunts de l'inici d'un recés que va realitzar l'11 d'octubre de 1969 a la Cartoixa de Montalegre (Tiana), quan era formador del Seminari Menor. 

"VÓS PARLEU DE MOLTES MANERES, 
SENYOR, PERÒ SOLS EN L'ORACIÓ S'OBTÉ SENY I AMOR PER LLEGIR I COMPRENDRE EL VOSTRE LLENGUATGE"

Amb ocasió del primer aniversari de la rnort de Mn. Felip Casañas Guri, publiquem un text manuscrit de Mn. Felip, datat a la Cartoixa de Montalegre, a Tiana, l'11 d'octubre de 1969, en començar uns dies de recés espiritual. 
 

In nomine Domini, començo aquests dies de recés a la Cartoixa. El Senyor, que escruta els cors, sap que començo amb esperança, segur que no resten mai decebuts els qui esperen en Ell. 

No em proposo cap "finalltat" particular. Només veure una mica més de llum en la seva Llum per a la meva vida sacerdotal. 

Sense ganes de caure en cap fàcil passivitat, tinc consciència que és més important la part que hi posarà el Senyor, que no pas la que jo hi posaré. "...com els ulls de l'esclau en les mans del seu Amo...". 

La seva misericòrdia s'estén molt més enllà de la meva misèria. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemadmodum speravimus in te

Potser he pecat d'indecisió i ara començo una mica precipitadament aquests dies. Que el Senyor sigui indulgent amb mi! Que en aquests dies que vivim, tan confusos i agitats, el Senyor em deslliuri de pensar en els defectes dels altres i em guiï humilment pel camí de la seva intimitat. 

Nemo dat quod non habet. I jo he de donar Crist als altres. Que això no sigui per a mi una bella frase sinó una realitat vital i urgidora i desvetlladora d'energies en la meva ascesi. 

En aquests temps de tantes perplexitats, de tant qüestionar, feu Senyor que us pregunti sovint a Vós sol: Què he de fer? Què voleu que faci? 

Vós parleu de moltes maneres, Senyor, pero sols en l'oració s'obté seny i llum per llegir i comprendre el vostre llenguatge. 

Sense temps d'oració no es poden interpretar bé els signes deis temps. "Parleu, Senyor, que el vostre servent us escolta." 

Parleu en el silenci, parleu en l'atenta, potser laboriosa, obertura d'esperit d'aquests dies que voldria aprofitar bé. 

Feu que em trobi bé i que, si no, sàpiga oferir-vos amb simplicitat de cor les molèsties de la meva feblesa humana.

[<]
 
1
© Parròquia de Sarrià, 2002. All rights reserved