URL: http://www.parroquiasarria.net
A/e: santvicenc@parroquiasarria.net
Any 29, núm. 42, Diumenge XXIX de durant l'Any
19 d'octubre de 2008

Un missioner que anuncia l’evangeli amb un nou ardor entre nosaltres
Rés del Sant Rosari
Reunió d'escolans
Grup de confirmació
Orfeó Sarrianenc
Missatge de Benet XVI per a la jornada del Domund

UN MISSIONER QUE ANUNCIA L'EVANGELI AMB UN NOU ARDOR ENTRE NOSALTRES. Jornada del DOMUND. Som convidats a pregar i a donar suport econòmic a l'acció evangelitzadora que duen a terme en els llocs més recòndits del planeta els nostres missioners. Però sense oblidar que aquí també és terra de missió, que tota l'Església és missionera. La fotografia ens mostra l'Eucaristia celebrada per Mn. Francesc Verges i Vives, capellà del Monestir de Sant Pere de les Puel·les el dia 4 d'octubre, festa de Sant Francese d'Assís. Fa mes d'un any i mig que Mn. Francesc es veu reduït a romandre en una cadira de rodes. A més, l'hemiplègia que patí el deixà afàsic. Tanmateix, enmig d'aquestes seves limitacions, als seus 89 anys, lluita obstinadament per recuperar cada dia nous mots i fa progressos notables. Els dijous a la tarda reuneix un grup al qual els fa catequesi. Confessa a tots els que li demanen. Rep visita de tota mena de persones a qui dona el seu consell. I cada dia, quan rep l'Eucaristia i resa 1'Ofici Diví ho fa amb un fervor que commou. És un testimoni de missioner que predica, amb un ardor entusiasta, l'Evangeli, potser amb les poques paraules que aconsegueix de dir, però sempre amb gestos que arriben al cor. Et fa partícip de les seves lectures espirituals, de les seves pregàries, dels seus pensaments. Tothom surt de casa seva amb algun full fotocopiat per a meditar. O, amb el telèfon a l'oïda, pronuncia una seva bona paraula de consol o d'estímul. És un gran missioner. 

RÉS DEL SANT ROSARI. De dilluns a divendres, a les 19:15 h, a la Capella de la Puríssima, durant tot el mes d'octubre, mes del Rosari. EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT. Avui a les 19:15, i cada diumenge, a la Capella de la Puríssima, mitja hora de pregària silenciosa davant el Santíssim Sagrament. Pregària per les vocacions. 

REUNIÓ D'ESCOLANS. Ara, al començament d'aquest nou curs,  obrim un espai de trobada setmanal per a escolans de la Parròquia de Sant Vicenç. Tots hi esteu convidats, tant els qui ja sou escolans com els qui vulgueu estrenar-vos. Serà un espai de formació i d'activitats per a aprofundir més en el sentit de l'Eucaristia i del servei a l'altar, així com també un moment per conèixer als altres companys. Les reunions tindran lloc tots els diumenges de 12:15 (a l'acabar la missa d'11:30) a 12:45. L'activitat la portarà el vicari, Mn. Carles de la Fuente. El podreu trobar en les hores del despatx parroquial, o el matí del diumenge a l'església.

GRUP DE CONFIRMACIÓ. Els adolescents i joves que aquest curs desitgin completar la seva iniciació cristiana amb la recepció del Sagrament de la Confirmació, cal que es posin en contacte, en les hores del despatx parroquial o també durant el matí dels diumenges a l'església, amb Mn. Carles, el nou vicari parroquial. Hem de saber les edats i el nombre dels qui ho demanen, per tal de veure com s'organitzen les trobades durant el curs. 

ORFEÓ SARRIANENC. En una etapa de nou inici l'Orfeó esdevé una proposta musical per a infants, joves i adults. Els interessats es poden posar en contacte amb la secretaria del Centre Parroquial o per correu electrònic.

MISSATGE DE BENET XVI PER A LA DIADA DEL DOMUND. Al dors us transcrivim alguns dels paràgrafs més rellevants. El text íntegre el podeu trobar aquí.
 

1
© Parròquia de Sarrià, 2008. All rights reserved