QUARESMA-PASQUA DE 2003
El viacrucis al Colosseu
Divendres Sant, 18 d'abril de 2003

URL: http://www.parroquiasarria.net · A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

Text del Viacrucis del 2003, 
escrit pel Card. Karol Wojtyla l'any 1976 
per encàrrec de Pau VI

 

 
PRESENTACIÓ 

En el senyal de la fidelitat

El viacrucis és un dels exercicis de pietat predilectes del Sant Pare: una predilecció que s’arrela en la tradició familiar, en les pràctiques de la parròquia on Karol Wojtyla fou batejat, en les preferències pastorals de Polònia, el cos de la qual –la seva terra– ferit, dividit, despullat per potències estrangeres ha prolongat el misteri de la passió de Crist. Es comprèn, doncs, per què l’exercici del viacrucis, que en la primera meitat del segle XVIII ja havia adoptat la forma actual i havia estat aprovat per la Santa Seu, es va difondre ràpidament per la Polònia i es va arrelar fermament en l’humus de la pietat popular. 

Joan Pau II, des que Déu, en el seu designi providencial, el va cridar a la càtedra de Pere (el 16 d’octubre de 1978), mai no ha faltat a la cita del «Viacrucis al Colosseu», el vespre del Divendres Sant. En aquest, el Sant Pare hi veu intensament el lligam profund que uneix Jerusalem, la ciutat on Jesús, carregat amb la Creu, va recórrer l’últim tram del camí de la seva vida; Cracòvia, llavors la seva seu episcopal, amb la catedral que s’erigeix sobre el turó de Wawel i que per molts segles ha estat el cor de la monarquia i de l’Església, quasi un emblema de la Polònia gloriosa i destrossada, i Roma, la seu del Successor de Pere, a qui Jesús confia el deure de confirmar els germans en la fe (cf. Lc 22,31), de pasturar les seves ovelles (cf. Jn 21, 15-17), i al qual adreçà l’última i urgent invitació: «Tu segueix-me» (Jn 21,22).

Els dos jubileus de la Redempció

Durant el pontificat de Joan Pau II s’han celebrat dos jubileus de caràcter universal: el primer el 1983-1984, 1950è aniversari de la Redempció; el segon l’any 2000, bimil·lenari del naixement de Crist. En ambdós jubileus els textos de meditació i les pregàries del viacrucis del Divendres Sant han estat escrits pel mateix Sant Pare.

El jubileu de 1984 

Al viacrucis de 1984, Joan Pau II escrivia: «Jesús de Natzaret, al final del seu pelegrinatge per la terra, ha d’esdevenir tot u amb la Creu. S’hi ha d’unir. Fondre-s’hi: en un únic senyal de salvació per al món».[1] El text del viacrucis constitueix una invitació a tots els homes a entrar «en la profunditat del Misteri de la Redempció».[2] Sense entrar en el Misteri no hi ha salvació per a l’home, el qual, quan s’apaga la llum de l’esperança, recau en la foscor d’una existència desesperada.

Les oracions del viacrucis de 1984 quasi sempre eren molt breus, gairebé intenses jaculatòries adreçades a capgirar la paradoxa inaudita: que la summa injustícia –Jesús, el Just, condemnat a una mort infamant– esdevingui per nosaltres font de vida i de gràcia.

El jubileu de 2000 

Al viacrucis de 2000 les meditacions són més àmplies i tenen més referències bíbliques, amb oracions més articulades. Les meditacions i pregàries són comentaris pertinents a l’estació objecte de contemplació, però el pensament del Sant Pare s’adreça vers l’esdeveniment que domina l’any 2000: la celebració del bimil·lenari del naixement de Crist. Jesús neix per ser l’Anyel immaculat que serà immolat en expiació dels nostres pecats (cf. 1Jn 2,2; Rm 3,25). Neix per ser el Summe Sacerdot que oferirà a l’altar de la Creu el sacrifici redemptor. Però el 2000 és l’alba d’un nou mil·lenni i per això Joan Pau II gira espontàniament el pensament també vers el tercer mil·lenni de l’era cristiana, que s’acaba d’iniciar. També aquest s’haurà de senyalar amb el «signe de l’amor salvífic de Déu per a l’home»: només així, «transmetent al nou mil·lenni / el senyal de la Creu, / serem autèntics testimonis de la redempció».[3

Al viacrucis s’apleguen records de la cultura i de la pietat popular polonesa: citacions de cants quaresmals, reflexions de pensadors, referències a imatges estimades dels fidels, com la Smitna Dobrodziejka, venerada a l’església dels franciscans de Cracòvia. I sobretot retorna sovint la memòria de la Verge dels Dolors: a les estacions IV, VIII, XII, XIII i XIV.

El jubileu del Pontificat

Però a més dels grans jubileus de 1984 i de 2000, en el pontificat de Joan Pau II hi ha un tercer jubileu, justament l’any 2003. Aquest és d’una altra índole i té una altra motivació. El 2003, exactament, se celebra el XXV aniversari del servei pastoral de Joan Pau II com a bisbe de Roma: és doncs universal, perquè fa referència al Pastor de l’Església universal; tanmateix, és un trajecte jubilar sense cap estructura jurídica, però percebut intensament: en primer lloc pel mateix Sant Pare, per la seva Diòcesi de Roma, pels seus col·laboradors immediats i pels fidels d’arreu del món. El jubileu assumeix espontàniament les connotacions d’agraïment a Déu pel haver donat a l’Església el Pastor Joan Pau II, i de la súplica, perquè el Senyor el conforti, el sostingui, l’il·lumini en la sol·licitud quotidiana i infatigable per totes les Esglésies.

També per aquest jubileu, les meditacions del viacrucis les ha compost el mateix Sant Pare, però no pel faust recorregut del 2003, sinó en ocasió dels exercicis espirituals que com a cardenal arquebisbe de Cracòvia va fer l’any 1976 a Pau VI i a la Cúria Romana al Vaticà, a la Capella Matilde (ara Redemptoris Mater). 

Amb el títol emblemàtic de “Signe de contradicció” (cf. Lc 2, 34), les meditacions van ser publicades l’any 1977 en una primera edició i el 2001 se’n va fer una segona edició.[4] El Sant Pare ha volgut reprendre aquell viacrucis, traient-lo del lloc ocult de la Capella Matilde, per celebrar-lo en la immensa platea, veritable Statio Urbis et Orbis, del Colosseu-Fors imperials-Palatí en la nit del Divendres Sant. Decisió meditada i feliç iniciativa que permet, entre altres coses, constatar que el magisteri de Joan Pau II, «tan ric, tan gran, tan pertinent» és, en molts punts, «ja present in nuce a Signe de contradicció».[5

«Signe de contradicció» 

Mentre el Sant Pare pensava en el viacrucis del 2003, el món es veia agitat per les notícies, esdevingudes cada vegada més precises, de l’amenaça d’un enorme conflicte bèl·lic. Novament Jesús, «Príncep de la Pau» (Is 9,5), esdevenia «signe de contradicció»: a la seva oferta d’amor el món ha respost amb l’odi, a la seva llum vivificant hi oposa la tenebra homicida, a la seva proposta de veritat i de llibertat prefereix la mentida i l’opressió. El Sant Pare, d’acord amb la missió rebuda de Crist, ha cercat de conjurar la perspectiva de la guerra amb la seva veu lliure i forta, amb múltiples iniciatives diplomàtiques, sobretot amb el dejuni, amb la pregària i amb la petició confiada a la Verge. 

Però l’advertiment angoixat del Sant Pare no ha estat escoltat: el 20 de març ha esclatat una guerra devastadora. El text de 1976 no ha estat modificat. Era tràgicament actual: «La terra ha esdevingut un cementiri. Quants homes, tants sepulcres. Un gran planeta de tombes [ ... ] entre totes les tombes escampades pels continents del nostre planeta, n’hi ha una en la qual el Fill de Déu, l’home Jesucrist, ha vençut la mort amb la mort. “O mors! Ero mors tua!” (1 ant. Lloança Dissabte Sant)». Però ni tan sols les noves tombes, cada vegada més nombroses, obertes pel conflicte bèl·lic actual no podran matar l’esperança ni impedir la victòria de Crist sobre la mort.

En el senyal de la Verge 

L’inici de l’any jubilar del servei episcopal de Joan Pau II a Roma (1978-16 ottobre-2003) coincideix amb la promulgació de la carta apostòlica Rosarium Virginis Mariae amb la qual el Sant Pare ha proclamat l’Any del Rosari (2002-16 ottobre-2003). També el viacrucis 2003 es farà en el signe de la Verge. El cardinal Stefan Wyszyski, primat de Polònia i testimoni heroic de la fe, explica que el cardinal Karol Wojtyla era poc inclinat a acceptar la invitació que li va adreçar Pau VI, però finalment la va acceptar, confiant en la Verge, perquè se sentia fill «d’aquella Nació que té el costum de dir “sí” només a Déu, a l’Església de Crist i a la seva Mare».[6

A la pregària inicial del viacrucis 2003, el Sant Pare recorda: “Amb nosaltres hi ha també Santa Maria. Ella va enfilar el turó del Gòlgota com a Mare del Fill defallent, Deixebla del Mestre de veritat, nova Eva al costat de l’arbre de la vida, Dona del dolor associada a l’«Home dels dolors que coneix bé el patiment» (Is 53,3), Filla d’Adam, Germana nostra, Reina de la Pau. Mare de misericòrdia, ella està pendent dels seus fills, exposats encara als perills i els afanys, per veure’n els sofriments, sentir-ne els gemecs que s’enlairen de les seves misèries, per donar confort i restituir l’esperança de la pau.
 

El Vaticà, 31 de març de 2003

+ PIERO MARINI, bisbe titular de Martirano i mestre de les celebracions litúrgiques pontifícies
 

NOTES

[1] Joan Pau II, Via Crucis al Colosseo nell’Anno giubilare della Redenzione, Tipografia Poliglotta Vaticana 1984, p. 9. 
[2]Ibid., p. 10. 
[3] Joan Pau II, Via Crucis al Colosseo nell’Anno giubilare 2000, Tipografia Vaticana 2000, p. 14. 
[4] Primera edició: Vita e Pensiero,1977; segona edició: Gribaudi, 2001. 
[5] L. Negri, en el prefaci a l’edició de 2001. 
[6] S. Wyszytski, en el prefaci a l’edició de 1977.

1
© Parròquia de Sarrià, 2003. All rights reserved