Homilia de Joan Pau II
Solemnitat de la Pentecosta
Diumenge, 19 de maig de 2002

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907
A/e: santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

1. "Els sentim proclamar en les nostres pròpies llengües les garndeses de Déu" (Ac 2,11)!

Així s'exclama, el dia de la Pentecosta, la munió de pelegrins "de totes les nacions que hi ha sota el cel" (v. 5), en escoltar la predicació dels apòstols.

El mateix estupor ens envaeix també a nosaltres, mentre contemplem els grands prodigis que Déu ha obrat en l'existència dels cinc nous sants, elevats a la glòria dels altars avui en el dia de la Pentecosta: Alonso de Orozco, prevere, de l'Ordre de Sant Agustí; Ignazio da Santhià, prevere, de l'Ordre dels Frares Menors Caputxins; Umile da Bisignano, religiós, de l'Ordre dels Frares Menors; Paulina do Coração Agonizante de Jesus, verge, fundadora de la Congregació de les Germanetes de la Immaculada Concepció; Benedetta Cambiagio Frassinello, religiosa, fundadora de l'Institut de les Germanes Benedictines de la Providència.

Ells han recorregut els camins del món anunciant i testimoniant Crist amb la paraula i amb la vida. Per això han esdedevingut un signe eloqüent de la Pentecosta perenne de l'Església.

2. "Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats li quedaran perdonats" (Jn 20, 22-23). Amb aquestes paraules el Ressuscitat transmet als apòstols el do de l'Esperit i amb ell el poder diví de perdonar els pecats. La missió de perdonar les culpes i d'acompanyar els homes pels camins de la perfecció evangèlica ha estat viscuda, d'una manera singular, pel sacerdot caputxí Ignazio da Santhià, que per amor de Crist i per progressar més ràpidament en la perfecció evangèlica es va encaminar pels camins del Poverello d'Assís.

Ignazio da Santhià ha estat pare, confessor, conseller i mestre de molts --sacerdots, religiosos i laics-- que al Piemont del seu temps recorrien al seu guiatge savi i il·luminat. Encara avui ell continua demanant a tots de viure els valors de la pobresa, de la simplicitat i de l'autenticitat de vida.

3. "Pau a vosaltres!" (Jn 20, 19.21), digué Jesús en aparèixer als apòstols en el Cenacle. La pau és el primer do del Ressuscitat als apèstols. De la pau de Crist, principi inspirador també de la pau social, se'n féu portador constant Umile da Bisignano, fill digne de la noble terra de Calàbria. Juna amb Ignazio da Santhià va compartir el mateix anhel de santedat en la via espiritual de sant Francesc d'Assis, oferint al seu torn un testimoni singular de caritat envers els germans.

A la nostra societat, en la qual massa sovint sembla que es difuminen le traces de Dé, el germà Umile representa una invitació alegre i encoratjadora a la bondat, a la benignitat, a la simplicitat i a un sa distancaiment dels béns efíimers del món.

4. "El Crist és com el cos humà, que és un, encara que tingui molts membres: tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos" (1Co 12, 12). Així va succeir en la vida de San Alonso de Orozco, de l'Ordre de Sant Agustí. Va néixer a la vila toledana d'Oropesa i l'obediència religiosa el va portar a recórrer molts indrets de la geografia espanyola, i va acabar els seus dies a Madrid. La seva dedicació pastoral al servei dels més pobres als hospitals i a les presons fan que sigui un model per als qui, impulsats per l'Esperit, fonamenten tota la seva existència en l'amor a Déu i al proïsme, segons el suprem mandat de Jesús.

5. La força de l'Esperit Sant es manifesta de manera especial també en la vida i la missió de la Mare Paulina, inspirant-la a constituir, juntament amb uu grup de joves amigues, una casa d'acollida, que poc després el poble bateja amb el nom d'"Hospital de Sant Virgíli", destinada a l'atenció material i espiritual de pobres i desemparats. Neix així, per atendre els plans de la Providència, la primera comunitat religiosa del sud del Brasil, anomenada Congregació de les Germanetes de la Immaculada Concepció. Fou en aquest Hospital, que el ser-per-als-altres va constituir o pla de fons de la vida de la Madre Paulina. En el servei als pobres i als desemparats, esdevenia una manifestació de l'Esperit Sant, "consolador perfecte; dolç hoste de l'anima; suavíssim refrigeri" (seqüència).

6. "O llum benaurada, penetra fins al més fons el cor dels teus fidesi". Les paraules de la Seqüèmcia constitueixen una bella síntesi de tota l'existència de la Benedetta Cambiagio Frassinello i n'expliquen la extraordinària riquesa espiritual.

Guiada per la gràcia divina, la nova Santa es va preocupar d'acomplir amb fidelitat i amb coherència la voluntat de Déu. Amb una confiança il·limitata en la bondat del Senyor, s'abandonava a la seva "Providència amorosa", profundament convençuda, com li agradava de repetir, que cal "fer-ho tot per amor de Déu i per complaure'l". És aquesta l'herència preciosa que santa Benedetta Cambiagio Frassinello deixa a les pròpies filles espirituals, i que avui és proposada a tota la comunitat cristiana.

7. "Veniu, Esperit Sant, ompliu els cors dels vostres fidels i abrandeu-hi el foc del vostre amor" (Cant a l'Evangeli). Fem nostra aquesta invocació de la litúrgia d'avui. L'Esperit Sant va transformar radicament els apòstols, que primer estaven tancat per por al Cenacle, en heralds ardents de l'Evangeli. L'Esperit continua sostenint l'Església en la seva missió evangelitzadora al llarg dels segles, suscitant en cada època testimonis coratjosos de la fe.

Amb els apèstols, rebé el do de l'Esperit la Verge Maria (cfr Ac 1,14). Junt amb Ella, en comunió amb els nous sants, implorem per part nostra el prodigi d'una renovada Pentecosta per l'Església. Demanem que descendeixi sobre la humanitat del nostre temps l'abundància dels dons de l'Esperit Sant.

Veniu, Esperit Sant, inflameu els cors dels vostres fidels! Ajudeu-nos també a nosaltres a difondre pel món el foc del vostre amor. Amén!

1
© Parròquia de Sarrià, 2002. All rights reserved