MISSATGE DE JOAN PAU II PER A LA XXV JORNADA MUNDIAL DEL TURISME

Esport i turisme, dues forces vitals per a la comprensió mútua, la cultura i el desenvolupament dels països

URL: http://www.parroquiasarria.net
RECTOR VOLTÀ  5 · 08034 BARCELONA · TEL. 932 030 907 · A/e:santvicenc@terra.es


 
Documents d'Església

Textos: Parròquia
Altres documents

 

 
1. Amb motiu de la pròxima Jornada Mundial del Turisme, que se celebrarà el pròxim 27 de setembre, em plau adreçar-me a tots els qui exerceixen la seva tasca en aquest sector de l'activitat humana, per tal d'oferir algunes reflexions que destaquin els aspectes positius del turisme. Aquest, com ja he indicat en altres ocasions, contribueix a incrementar la relació entre persones i pobles, la qual, quan és cordial, respectuosa i solidària, és com una porta oberta a la pau i a la convivència.

En efecte, moltes de les situacions de violència que sofreix la humanitat en els nostres temps tenen l'arrel en la incomprensió i fins i tot en el rebuig dels valors i la identitat de les cultures alienes. Per això, és per mitjà d'un més bon coneixement recíproc que es podrien superar moltes vegades. En aquest context, penso també en els milions d'emigrants que han de prender part en la societat que els acull basant-se sobretot en l'estima i el reconeixement de la identitat de cada persona o grup.

La Jornada Mundial del Turisme, doncs, no tan sols ofereix una nova oportunitat d'afirmar l'aportació positiva del turisme a la construcció d'un món més just i pacífic, sinó també d'aprofundir les condicions concretes que es creen i es practiquen. 

Sobre això l'Església no pot deixar de reiterar, una vegada més, l'essència de la seva visió de l'home i de la història. En efecte, el principi suprem que ha de regir la convivència humana és el respecte a la dignitat de cada persona, creada a imatge de Déu i, per tant, germana nostra.

Aquest principi hauria de guiar tota l'activitat política i econòmica, com ha posat en relleu la Doctrina Social de l'Església, i inspirar també la convivència cultural i religiosa.

2. Enguany el tema de la Jornada és «Esport i turisme: dues forces vitals per a la comprensió mútua, la cultura i el desenvolupament dels països». Esport i turisme fan referència, abans que res, al temps lliure, en el qual s'han de fomentar activitats que ajudin al desenvolupament físic i espiritual. Però hi ha moltes situacions en què turisme i esport s'entrellacen de manera específica i es condicionen recíprocament, com quan l'esport es converteix precisament en el motiu determinant per desplaçar-se tant dintre del propi país, com a l'estranger.

En efecte, esport i turisme estan estretament units en els grans esdeveniments esportius en els quals participen els països d'una regió o de tot el món, com en els Jocs Olímpics, que no han de renunciar a la seva alta vocació d'avivar ideals de convivència, comprensió i amistat. Però també en molts altres casos menys espectaculars, com en les activitats esportives d'àmbit escolar o de les associacions del propi barri o localitat. En altres casos, practicar un determinat esport és precisament el que motiva a programar un viatge o unes vacances.  És, doncs, un fenomen que pertoca tant als esportistes d'elit, als seus equips i seguidors, com a modests clubs socials, com també a moltes famílies, joves i nens i, en fi, a tots els qui fan de l'exercici físic un dels motius importants del seu viatge.

En tractar-se d'una activitat humana que implica tantes persones, no és estrany que, malgrat la noblesa dels objectius proclamats, es produeixin també en molts casos abusos i desviacions. No es pot ignorar, entre altres fenòmens, el mercantilisme exacerbat, la competitivitat agressiva, la violència contra les persones i les coses, fins arribar fins i tot a la degradació del medi ambient o l'ofensa a la identitat cultural de qui acull.

3. L'apòstol sant Pau proposava als cristians de Corint la imatge de l'atleta per a il·lustrar la vida cristiana, com a exemple d'esforç i de constància (cf 1 Co 9,24-25). En efecte, la pràctica correcta de l'esport ha d'anar acompanyada de la temperança i l'educació a la renúncia; molt sovint requereix també un bon esperit d'equip, actituds de respecte i d'estima de les qualitats dels altres, d'honestedat en el joc i d'humilitat per reconèixer les pròpies limitacions. L'esport, en fi, especialment en les seves formes menys competitives, convida a una celebració festiva i a la convivència amistosa.

També el cristià pot trobar en l'esport una ajuda per desenvolupar les virtuts cardinals – fortalesa, temperança, prudència i justícia– en la carrera per la corona “que mai no es marcirà”, com escriu sant Pau.

4. Certament, el turisme ha donat un poderós impuls a la pràctica de l'esport. Les facilitats que ofereix, i fins i tot les moltes activitats que promou o patrocina per iniciativa pròpia, han incrementat de fet el nombre dels qui aprecien l'esport i el practiquen en el seu temps lliure. D'aquesta manera, s'han multiplicat les ocasions de trobada entre pobles i cultures diverses en un clima de bona entesa i d'harmonia.

Per això, sense deixar de prestar la deguda atenció a les desviacions que lamentablement es continuen produint, desitjo exhortar de tot cor i amb renovada esperança a promoure «un esport que tuteli els febles i no exclogui a ningú, alliberi els joves del risc de l'apatia i de la indiferència, i susciti en ells un sa esperit de competició; un esport que sigui factor d'emancipació dels països més pobres i ajudi a eliminar la intolerància i a construir un món més fratern i solidari; un esport que contribueixi a fer estimar la vida i que eduqui al sacrifici, al respecte i a la responsabilitat, duent a una valoració plena de tothom” (Jubileu dels esportistes, 29 d'octubre de 2000, núm. 3)

Amb aquestes consideracions, convido els qui estan relacionats amb l'esport des de l'àmbit del turisme, els esportistes i tots els qui el practiquen en els seus viatges, a prosseguir els seus esforços per assolir aquests nobles objectius, alhora que invoco sobre cadascun d'ells abundants benediccions divines.

Vaticà, 30 de maig de 2004, Solemnitat de Pentecosta
 

JOANNES PAULUS II

[traducció al català: Sant Vicenç de Sarrià]
1
© Parròquia de Sarrià, 2004. All rights reserved