Portal arrow Documents arrow Full Parroquial arrow Any 2010 · nº50
Email
Imprimir

Any 31, núm. 50, Diumenge Tercer d’Advent, 12 de desembre de 2010.

DIUMENGE VINENT: PER LA FAMÍLIA, PER LA VIDA I PER CARITAS

Missa Sagrada Família
Caritas

El dissabte 18 de desembre, som convidats pel nostre Pastor diocesà a la celebració eucarística en la Basílica de la Sagrada Família, en acció de gràcies per la visita del Papa, per la Família i la Vida. També cal recordar que el pròxim dissabte i diumenge tindrà lloc la col·lecta extraordinària de Caritas, tradicional abans de Nadal i que es realitzarà a l’hora de l’ofertori de totes les misses.

La crisi econòmica provoca que hi hagi moltes més persones que necessiten ser ajudades.

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT. Cada diumenge, a les 19:15, mitja hora de pregària davant el Santíssim exposat pregant per les vocacions a la Capella del Sagrat Cor.

ANIVERSARI D’ORDENACIÓ. Demà dilluns, festa de Santa Llúcia, és el 35è aniversari de l’ordenació sacerdotal de Mn. Manel. El mossèn demana que el tingueu molt present en la vostra pregària. El passat 8 de novembre va fer 13 anys de la seva presa de possessió.

CONSELL PASTORAL. La reunió serà dimarts 14 de desembre, a les 8 del vespre, a la sala de juntes de la casa rectoral.

CONFERÈNCIA D’ADVENT

Demà dilluns, 13 de desembre, a les 8 del vespre, a la sala de la planta baixa de la rectoria, conferència de Mn. Robert Baró “Dimensió sagramental de l’Església: «la forma que forma» la fe”, que es va haver de suspendre a la Quaresma per causa de la nevada.

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA. El dilluns, 20 de desembre, a les 8 del vespre. Al vespre la missa de les 20:15 s’avançarà a les 19:30. Procurem abans de Nadal purificar el nostre cor del pecat amb el sagrament de la Penitència o Reconciliació.

VENDA DE CALENDARIS EN FAVOR D’UNES ESCOLES-LLAR. Les “Hijas de Santa Maria del Corazón de Jesús”, institut religiós al qual pertany la Mariví Alarcón (ara Gna. Victoria de Santa Maria), que fou monitora del nostre Esplai, vindran a vendre uns calendaris per recollir diners en favor de diverses obres socials per a nenes orfes que tenen a Perú, Guatemala, Mèxic i Xile.

PRESENTACIÓ D’UN LLIBRE. “Rafael Pich, pasión por la família”, escrit per Daniel Arasa, serà presentat dilluns 13 de desembre, a les 19:00 hores a la Llibreria Garbí, Via Augusta, 9. Estem contents d’aquesta publicació en homenatge del qui fou un estimat feligrès.

ESCOLANIA COLLEGIUM VOCALE. És la prestigiosa escolania del col·legi Pare Damià, que està ben a prop de la nostra parròquia. Participaran en la missa del Diumenge 19, a les 20’15 h., acompanyant-nos amb el cant polifònic, i tot just després ens oferiran un Concert de Nadal. Tots hi sou convidats.

La Paraula de Déu i l’alegria

Religiosa

La proximitat del Nadal es caracteritza per l’alegria. La litúrgia ens ho recorda aquest diumenge, que és anomenat tradicionalment “Gaudete”. Es conta que una nit de Nadal Sant Joan de la Creu experimentà una alegria tan fonda que es posà a dansar amb la imatge de l’Infant Jesús en braços. Benet XVI, acaba la seva recent Exhortació Apostòlica Postsinodal “Verbum Domini” parlant de l’alegria en relació a la Paraula de Déu i a Maria.

123. Com més sapiguem posar-nos a disposició de la Paraula divina, més podrem constatar que el misteri de la Pentecosta és viu també avui en l’Església de Déu. L’Esperit del Senyor continua vessant els seus dons sobre l’Església perquè siguem guiats a la veritat plena, desvetllant-nos el sentit de les Escriptures i fent-nos anunciadors creïbles de la Paraula de Salvació en el món. Tornem així a la Primera carta de sant Joan. En la Paraula de Déu, també nosaltres hem sentit, vist i tocat el Verb de la Vida. Per gràcia, hem rebut l’anunci que la vida eterna s’ha manifestat, de manera que ara reconeixem estar en comunió amb els altres, amb els qui ens han precedit en el signe de la fe i amb tots els qui, dispersos pel món, escolten la Paraula, celebren l’Eucaristia i donen testimoniatge de la caritat. La comunicació d’aquest anunci —ens ho recorda l’apòstol Joan— se’ns ha donat «perquè la nostra joia sigui completa» (1Jn 1,4).

L’Assemblea sinodal ens ha permès experimentar també el que diu el missatge joànic: l’anunci de la Paraula crea comunió i és font d’alegria. Una alegria profunda que brolla del cor mateix de la vida trinitària i que se’ns comunica en el Fill. Una alegria que és un do inefable que el món no pot donar. Es poden organitzar festes, però no l’alegria. Segons l’Escriptura, l’alegria és fruit de l’Esperit Sant (cf. Ga 5,22), que ens permet entrar en la Paraula i fer que la Paraula divina entri en nosaltres portant fruits de vida eterna. En anunciar amb la força de l’Esperit Sant la Paraula de Déu, volem també comunicar la font de la veritable alegria, no d’una alegria superficial i efímera, sinó de la que brolla del fet de ser conscients que només el Senyor Jesús té paraules de vida eterna (cf. Jn 6,68).

124. ‘Mater Verbi et Mater lætitiæ’. Aquesta íntima relació entre la Paraula de Déu i l’alegria es manifesta clarament en la Mare de Déu. Recordem les paraules de santa Isabel: «Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà!» (Lc 1,45). Maria és feliç perquè té fe, perquè ha cregut, i en aquesta fe ha acollit en el seu si mateix el Verb de Déu per a lliurar-lo al món. L’alegria que rep de la Paraula es pot estendre ara a tots els qui, en la fe, es deixen transformar per la Paraula de Déu. L’Evangeli de Lluc ens presenta en dos textos aquest misteri d’escolta i de goig. Jesús diu: «La meva mare i els meus germans són els qui escolten la Paraula de Déu i la posen en pràctica» (8,21). I, davant l’exclamació d’una dona que entre la multitud vol exaltar el ventre que l’ha portat i els pits que l’han criat, Jesús mostra el secret de la veritable alegria: «Més aviat sortosos els qui escolten la Paraula de Déu i la guarden!» (11,28). Jesús mostra la veritable grandesa de Maria, obrint així també per a tots nosaltres la possibilitat d’aquesta benaurança que neix de la Paraula acollida i posada en pràctica. Per això, recordo a tots els cristians que la nostra relació personal i comunitària amb Déu depèn de l’augment de la nostra familiaritat amb la Paraula divina. Finalment, em dirigeixo a tots els homes, també als qui s’han allunyat de l’Església, que han abandonat la fe o que mai no han escoltat l’anunci de Salvació. A cada un d’ells, el Senyor els diu: «Sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi» (Ap 3,20).

Així doncs, que cada jornada nostra estigui marcada pel trobament renovat amb Crist, Verb del Pare fet home. Ell és al principi i al final, «i tot es manté unit gràcies a ell» (Col 1,17). Fem silenci per a escoltar la Paraula de Déu i meditar-la, perquè ella, per l’acció eficaç de l’Esperit Sant, continuï habitant, vivint i parlant-nos al llarg de tots els dies de la nostra vida. D’aquesta manera, l’Església es renova i rejoveneix sempre gràcies a la Paraula del Senyor que roman eternament (cf. 1Pe 1,25; Is 40,8). I també nosaltres podem entrar així en el gran diàleg nupcial amb què es tanca la Sagrada Escriptura: «L’Esperit i l’Esposa diuen: “Vine!” I els qui escolten, que diguin: “Vine!” […] El qui dóna testimoni de tot això, diu: “Sí, vinc de seguida.” Amén! Vine, Senyor Jesús!» (Ap 22,17.20).

Valid XHTML 1.0 Strict

¡CSS Válido!

Amunt
Parròquia de Sarrià, 2010. © All rights reserved