Portal arrow Documents arrow Full Parroquial arrow Any 2011 · nº05
Email
Imprimir

Any 32, núm. 5, Diumenge Quart de durant l’Any, 30 de gener 2011

EL SECRET DE LA JOIA

“Els meus ulls han vist el Salvador” (Lc 2,30)

Presentació

Dimecres és la festa de la Presentació, tradicionalment anomenada “La Candelera”. “Els meus ulls han vist la salvació” exclama el vell Simeó. “Tots nosaltres celebrem i venerem amb íntima participació el misteri de la presentació del Senyor. Correm i moguem-nos tots junts en el fervor de l’esperit envers el seu encontre” (S. Sofroni). Entrem també nosaltres amb Maria, Josep i l’infant Jesús al temple. Hi trobem l’ancià Simeó que, il•luminat per l’Esperit Sant, percep immediatament la novetat del que està succeint: no són criatures humanes les que presenten un infant a Déu, sinó que és Déu el qui presenta el seu Infant als homes. Es tracta d’una presentació-ofrena, per part del Senyor i per part de la Verge Maria. És l’espiritualitat oblativa la que centra el sentit de la festa. Cal subratllar-ho en un món com el nostre on predomina l’avidesa insaciable, el voler tenir cada vegada més. No es pot negar que en el nostre occident opulent hi viu una societat obesa i deprimida. Mai com avui podem comprendre com n’és d’apropiada la denominació geogràfica d’aquesta part del món en el qual habitem: “occident”, és a dir, allí on es pon el sol. La festa de dimecres ens diu que la joia no es compra amb diner Una vida oferta, una vida donada, lliurada, consagrada, acreix l’amor i l’alegria. Que cada u de nosaltres pugui subscriure amb un agraïment joiós aquesta pregària d’un gran místic, Àngel Silesius: “Vull estimar-te, oh Déu meu. Vull estimar-te, sense recompensa, fins en la més gran misèria. Vull estimar-te, llum i bellesa, fins que tu no em trenquis el meu pobre cor”.

DIMECRES, FESTA DE LA CANDELERA. L’horari de misses és el d’un dia feiner: 8:00, 10:00 i 20:15. La festivitat litúrgica del 2 de febrer, encara que no sigui de precepte, ens és donada per poder viure-la i celebrar-la participant en l’Eucaristia. Aquest dia la celebració comença al cancell amb la benedicció de les candeles i l’entrada processional seguint al celebrant, anant junts envers l’altar.

GRUP DE CERCLES DEL DIJOUS. Cada dijous tots els joves que vulguin formar i compartir la seva fe esteu convidats a les 21h., després de la missa del vespre. Aquests dies comentem els diferents capítols del llibre “Llum del món”, on el Papa Benet XVI dóna llum a moltes qüestions actuals.

L’ADORACIÓ EUCARÍSTICA. De dilluns a divendres, en torns d’una hora, de les 8:30 del matí a les 8 del vespre. Diumenges, a les 19:15, mitja hora de pregària silenciosa pregant per les vocacions.

LA DIVINA MISERICÒRDIA. Cada divendres, a les 15:00, en la Capella del Santíssim, i durant aquest torn d’adoració eucarística, es resa la “Coronilla de la Divina Misericòrdia”.

HORA SANTA, ELS PRIMER DIVENDRES. Divendres, 4 de febrer, el grup d’Adoració Eucarística convida a una Hora Santa, de 7 a 8 del vespre, acte que es realitzarà cada primer divendres de mes.

EL SOPAR DE L’ESTEL. Ahir a les 9 de la nit, es va celebrar al Centre Parroquial. Hi van assistir tots els components de la gran família de L’Estel de Natzaret, que han fet possible, una vegada més, la seva escenificació a Sarrià. Mn. Manel hi va ser present i els dirigí unes paraules de felicitació i agraïment.

JUNTA DE DELEGATS DEL CENTRE PARROQUIAL. Per a demà dilluns, a les 8 del vespre, està convocada la reunió de delegats de les diverses seccions per la Junta del Centre. Aquesta reunió, que es fa cada trimestre, té per finalitat informar sobre la marxa de cada secció i parlar dels projectes comuns, en especial de les obres que en la seva primera fase, han d’iniciar-se al Teatre, que tenen un cost de 450.000 €, dels quals només en disposem per ara de 150.000 €. Tots els suggeriments, i sobretot les aportacions, són benvingudes, perquè aquestes obres són urgents.

MOVIMENT ECONÒMIC DE L'EXERCICI 2010

BREUS COMENTARIS

  1. En el capítol d’ingressos les rendes de patrimoni són una entrada important. Es tracta dels lloguers de tres habitatges, als quals s’hi afegiran ben aviat dos més del llegat Argullol.
  2. Catequesi i Esplai parroquial tenen la seva pròpia gestió econòmica, però incloem aquestes partides en els ingressos ordinaris.
  3. Les subscripcions periòdiques i els donatius puntuals són una entrada també important. Estem molt agraïts a aquestes aportacions, algunes d’elles molt generoses. Que els feligresos adoptin la domiciliació bancària és molt bo per a la nostra gestió, atès que permet una major sostenibilitat, i no patir, per exemple, en temps com el d’estiu, que per mor de les vacances, minva l’assistència.
  4. Els donatius per llantions ens ajuden. Podem dir que és com una descoberta. Moltes persones, en entrar al temple, quan veuen la bústia amb els llantions, els adquireixen per ofrenar-lo a la Verge, al Santíssim o a un dels sants, molt especialment el Beat Pere Tarrés.
  5. Pel que fa a les despeses, les de manteniment i reparacions pugen força. El temple parroquial –i la casa rectoral- tenen els seus anys, i molt sovint sorgeixen problemes que cal resoldre. La reparació de la teulada figura com a despesa extraordinària. Cada estiu cal repassar la teulada i els canals que recullen l’aigua.
  6. La Quota del Fons Comú Diocesà és la nostra aportació mensual a la Diòcesi. Faci fred, faci calor, cada mes és una despesa fixa i obligatòria. La fem responsablement, atès que s’ajuda a la Diòcesi perquè aquesta ajudi les parròquies –i sacerdots- d’àrees més necessitades.
  7. El que aportem en favor de diverses necessitats és l’expressió de la nostra caritat envers tants germans.
  8. Gràcies a tots els qui feu possible que la Parròquia compleixi amb la seva missió en un temps de crisi.
INGRESSOS ORDINARIS
Rendes Patrimoni 23.691,04 €
Ingressos financers 264,61 €
Donatius nominals dels feligresos:
- Subscripcions 15.604,02 €
- Puntuals 27.530,-- €
Donatius celebracions i bústies 49.155,78 €
Donatius llantions per ofrenes 12.314,50 €
Donatius publicacions 4.500,-- €
Catequesi 1.315,-- €
Esplai Sant Vicenç 13.015,68 €
Càritas Parroquial 6.009,57 €
TOTAL 153.400,20 €
DESPESES ORDINÀRIES
Material culte 1.369,05 €
Llantions per a ofrenes 7.407,70 €
Publicacions ( CC- FD – FP ) 8.654,26 €
Remuneració personal seglar i S.S. 9.031,18 €
Comissions bancàries 161,07 €
Aigua-gas-llum 11.490,48 €
Reparacions diverses i manteniment 18.535,91 €
Arrendaments 5.418,86 €
Despeses neteja 7.731,25 €
Serveis professionals 1.904,45 €
Impostos 3.186,59 €
Material oficina, comunicacions 7.330,14 €
Relacions públiques 3.175,18 €
Obres assistencials 2.295,50 €
QUOTA FONS COMÚ DIOCESÀ 46.646,64 €
Catequesi 1.228,62 €
Esplai Sant Vicenç 18.980,99 €
Càritas Parroquial 6.322,87 €
Publicitat, propaganda i difusió 3.953,16 €
TOTAL 164.823,90 €
DESPESES EXTRAORDINÀRIES
Complements decoratius a la Capella de les reproduccions del retaule de Sant Vicenç 3.208,96 €
Protecció exterior rosassa 3.660,36 €
Reparació part teulada Parròquia 19.529,82 €
TOTAL 26.399,14 €
CO·LECTES AMB DESTINACIONS DIVERSES:
Càritas Diocesana18.000,-- €
Fam del Món7.000,-- €
Germanor10.119,-- €
Missions8.218,-- €
Seminari5.522,50 €
Assís6.235,-- €
Sants Llocs2.165,-- €
TOTAL 57.259,50 €

Valid XHTML 1.0 Strict

¡CSS Válido!

Amunt
Parròquia de Sarrià, 2010. © All rights reserved